Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Prostsza naprawa sprzętu RTV i AGD – nowa dyrektywa coraz bliżej

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​​​​Michał Majnusz

29 kwietnia 2024


23 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski uchwalił dyrektywę w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów, znaną również jako dyrektywa R2R (right to repair).

Czym jest dyrektywa R2R?


Celem dyrektywy jest utrwalenie u konsumentów zachowań prośrodowiskowych poprzez zachęcanie ich do naprawy wadliwego i zepsutego sprzętu – w ramach i poza zakresem gwarancji – zamiast zakupu nowego sprzętu, a co za tym idzie – stworzenie gospodarki obiegowej, w której urządzenia będą funkcjonować dłużej i tym samym mniej oddziaływać na środowisko.  

Nowe przepisy zakładają m.in.:

 • szerszy dostęp dla konsumentów do napraw oraz części zamiennych, narzędzi oraz informacji służących naprawie sprzętu, 
 • nałożenie na producentów obowiązku zapewnienia naprawy i dostępu do części zamiennych za rozsądną cenę i w rozsądnym terminie,
 • wydłużenie gwarancji sprzętu poprzez wprowadzenie dodatkowego rocznego okresu gwarancji w odniesieniu do sprzętu, który w okresie ustawowej gwarancji wymagał naprawy, 
 • zobowiązanie producentów do zapewniania możliwości naprawy sprzętu także po upływie okresu gwarancji.  

Platforma internetowa poświęcona naprawom sprzętu


Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie dodatkowo obowiązek stworzenia co najmniej jednej platformy internetowej umożliwiającej konsumentom znalezienie podmiotów zajmujących się naprawą sprzętu wraz z informacją o zakresie świadczonych przez te podmioty usług oraz warunkach naprawy, takich jak:

 • przewidywany czas potrzebny do naprawy sprzętu,
 • możliwość odbioru i transportu sprzętu,
 • dostępność sprzętu zastępczego na czas naprawy. 

Aby zapewnić jak najszerszy dostęp do napraw, platforma musi być tak skonstruowana, aby także dla osób z niepełnosprawnościami mogły z niej swobodnie korzystać. 

Jakiego sprzętu będzie dotyczyło prawo do naprawy w rozsądnej cenie?


Dyrektywa znajdzie zastosowanie do najpopularniejszego i najczęściej używanego sprzętu RTV i AGD znajdującego się w gospodarstwach domowych, takiego jak: 

 • pralki,
 • pralko-suszarki,
 • zmywarki do naczyń,
 • lodówki,
 • zamrażarki,
 • odkurzacze,
 • telefony komórkowe,
 • tablety stacjonarne. 

Wejście w życie


Dyrektywa wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej oraz opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Od dnia wejścia w życie państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na wdrożenie przepisów dyrektywy do krajowego porządku prawnego. 

Jeśli masz pytania dotyczące nowych obowiązków dotyczących sprzętów RTV i AGD – skontaktuj się ​z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Michał Majnusz

radca prawny

+48 882 786 777

Wyślij zapytanie

​​

Deutschland Weltweit Search Menu