Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Dyrektywa plastikowa – kolejne zmiany od 1 lipca 2024

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​Kinga Raźniak

4 kwietnia 2024


Wdrożenie przez Polskę postanowień dyrektywy plastikowej oznacza wiele zmian dla przedsiębiorców. Część z nich wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Czego należy się spodziewać?

Czym jest dyrektywa plastikowa?


Dyrektywa plastikowa to  przyjęta przez UE dyrektywa ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko [1]. Większość założeń dyrektywy obowiązuje w Polsce już od stycznia 2021 r. za sprawą ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw [3]. Część postanowień wejdzie jednak w życie dopiero 1 lipca 2024 r. 

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?


Wspomniana ustawa wprowadza szereg zmian mających na celu ochronę środowiska i zmniejszenie zużycia jednorazowych produktów z plastiku. 

Od 1 lipca 2024 r. zmienią się przepisy dotyczące:

  1. dostępności opakowań alternatywnych;
  2. wprowadzania do obrotu produktów w jednorazowych opakowaniach na napoje.

Kogo dotyczą obowiązki dotyczące dostępności opakowań alternatywnych?


Przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane:

  • produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami,
  • napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty.

Czego dotyczy nowy obowiązek?​


Zapewnienia:

  • dostępności opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy będących opakowaniami, wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, w tym innych niż tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji;
  • lub dostępności opakowań wielokrotnego użytku.

Stosowanie których produktów podlega zmniejszeniu?


Załącznik nr 6 wymienia produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, których stosowanie podlega zmniejszaniu:

  1. kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;
  2. pojemniki na żywność:​
  • w tym pojemniki, takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

     a. przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,

     b. zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz

     c. gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

  • ​w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Czym grozi niedopełnienie obowiązku?


Przedsiębiorca, który nie zapewni dostępności wspomnianych opakowań alternatywnych, podlega administracyjnej karze pieniężnej.

Kara w tym przypadku wynosi od 500 zł do 20 000 zł.  Wymierza ją właściwy wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się stopień szkodliwości naruszenia, rodzaj, zakres i okres trwania naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.

Kogo dotyczą obowiązki dotyczące wprowadzania do obrotu produktów w jednorazowych opakowaniach na napoje?


Wprowadzających do obrotu produkty w jednorazowych opakowaniach na napoje będących pojemnikami z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów.

Czego dotyczy nowy obowiązek?


Zapewnienia, by zakrętki i wieczka z tworzyw sztucznych pozostawały przymocowane do pojemników podczas etapu zamierzonego użytkowania napoju.

Czym grozi niedopełnienie obowiązku?


Przedsiębiorca, który nie dostosuje się do powyższego obowiązku podlega administracyjnej karze pieniężnej. 

Kara w tym przypadku wynosi od 10 000 zł do 500 000 zł. Wymierza ją właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz uzyskać wsparcie w zakresie obowiązków środowiskowych – skontaktuj si​ę z nami.


Podstawa prawna:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.
2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
3. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.
4. Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Lech

radca prawny, radca prawny

Wyślij zapytanie

ProfilDeutschland Weltweit Search Menu