Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zmiany w JPK_VAT

PrintMailRate-it

Magdalena Szwarc, Maria Wośkowiak

26 lipca 2021 r.​

 

1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązków ewidencji JKP_VAT. Co się zmienia?


Mimo wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwo nie zdążyło przygotować w kwietniu, ani w maju nowych regulacji dotyczących JPK. Ogłoszone 30 czerwca 2021 r. zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, z pewnymi wyjątkami, będą obowiązywały od rozliczeń za lipiec 2021 r.


W rozporządzeniu doprecyzowano m.in. przepisy odnoszące się do oznaczeń niektórych grup towarów i usług (GTU). Zamiast oznaczeń typu 01 czy 02 od lipca należy stosować oznaczenia GTU_01 czy GTU_02. Zmiany te mają charakter kosmetyczny i są odpowiedzią na liczne wątpliwości interpretacyjne oraz postulaty zgłaszane przez podatników na temat niejednoznaczności zapisów i problemów praktycznych.


Zbiorcza ewidencja faktur uproszczonych w JPK_VAT

Od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będzie zasada wykazywania faktur uproszczonych w sposób zbiorczy. Zmiana ta ma m.in. na celu: uregulowanie zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone, bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie. Ponadto, aby ułatwić obowiązki ewidencyjne, doprecyzowano kwestię dotyczącą zbiorczego wykazywania faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego.


Ulga na złe długi

W przypadku korekty podatku przy wierzytelności nieściągalnej uregulowano obowiązek wykazania w ewidencji terminu płatności lub daty zapłaty. Zgodnie z uzasadnieniem zmiana ma charakter doprecyzowujący i pozwoli na weryfikację nieściągalności wierzytelności, która została uprawdopodobniona, bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych lub czynności sprawdzających z udziałem podatnika. Dodatkowo ułatwi weryfikację ustawowej przesłanki zastosowania ulgi za tzw. „złe długi”, tj. upływ terminu płatności faktury.


WSTO_EE

Aby dostosować rozporządzenie do wymogów nowego pakietu e-commerce, projekt przewiduje zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”.


Obecnie w przypadku zarówno dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju („SW”), jaki również świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych („EE”) – przy spełnieniu określonych przesłanek można opodatkować daną transakcję w kraju, do momentu w którym nie przekroczy określonego limitu kwotowego transakcji. W przypadku SW jest to kwota wyrażona w złotych odpowiadająca kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Natomiast odnośnie do EE (tzw. usług TBE) jest to próg 42 tys. zł.


Wraz z wejściem w życie pakietu e-commerce próg 42 tys. zł dotyczyć będzie łącznej sumy zarówno całkowitej wartości dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO (wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość), jak i usług TBE świadczonych na rzecz konsumentów. Stąd potrzeba wprowadzenia jednego oznaczenia WSTO_EE.


Oznaczenie WSTO_EE obowiązywać będzie od stycznia 2022 r. Za okres lipiec-grudzień 2021 r. stosowane jest oznaczenie EE.


Dodatkowo Ministerstwo proponuje wprowadzenie oznaczenia monitorującego dostawy towarów IED (Interfejs Elektroniczny Dostawca). Oznaczenie będą musieli stosować podatnicy, którzy są operatorami interfejsów elektronicznych, ale nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym kraju członkowskim UE, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju. W przypadku tych podmiotów uznaje się, że operator sam dokonał nabycia i sprzedaży towarów na terytorium Polski.


MPP

Rozporządzenie przewiduje rezygnację ze stosowania oznaczenia MPP w JPK_VAT z deklaracją. Jak wskazuje Ministerstwo, zmiana ta nastąpiła w związku ze zgłaszanymi uwagami do oznaczania transakcji obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji sprzedaży. Zatem w JPK_VAT z deklaracją nie będziemy już stosować oznaczenia MPP – zarówno w ewidencji po stronie sprzedaży, jak i po stronie zakupu – do transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Opis MPP znika z JPK w przypadku zastosowania podzielonej płatności dobrowolnie, jak i obowiązkowo.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji bądź wsparcia w zakresie wprowadzenia nowych przepisów, zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Szwarc

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu