Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Usługi ciągłe w podatku VAT – stanowisko NSA

PrintMailRate-it

 

Wróć>>

 

11 kwietnia 2017 r. został wydany wyrok NSA dotyczący doprecyzowania pojęcia tzw. usług ciągłych w podatku VAT (sygn. akt: I FSK 1104/15). W wyroku Naczelny Sąd Administracyjny istotnie zmienił swoje podejście, uznając że usługami ciągłymi są nie tylko te świadczone bez przerwy. 

 

Wyrok dotyczy interpretacji indywidualnej złożonej przez spółkę zajmującą się m.in. dostawami farb i lakierów drukarskich. Umowy na te dostawy zostały zawarte na czas nieokreślony, na ich podstawie firma realizuje dostawy w cyklach dziesięciodniowych lub miesięcznych i za te okresy je rozlicza.

 

We wniosku o interpretację przedstawiono następujący stan faktyczny: spółka po upływie okresu rozliczeniowego wystawia fakturę za całość dostaw na rzecz danego kontrahenta. Pojawiły się wątpliwości jak od 1 stycznia 2014 r., po zmianie przepisów, rozliczyć takie transakcje. We własnej opinii spółka dokonuje ciągłych powtarzających się dostaw towarów na rzecz jednego kontrahenta. Rozliczenia będą więc następować za sumę dostaw w danym okresie rozliczeniowym. W konsekwencji obowiązek podatkowy powstanie ostatniego dnia tego okresu.

 

Organ podatkowy wydał interpretację argumentując, że w przypadku spółki obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania poszczególnych dostaw. Spółka zaskarżyła tę interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił jej skargę. W ocenie sądu usługa ciągła to wyłącznie usługa składająca się z elementów, których nie można wyodrębnić.

 

Dopiero Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację skarżącej spółce. NSA zauważył, że art. 19a ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy o VAT był już oceniany w orzecznictwie. W pierwszym wyroku sąd kasacyjny uznał, że o usługach ciągłych można mówić tylko wtedy, gdy nie da się określić kiedy kończą się pewne świadczenia, a rozpoczynają następne (IFSK 425/15). Skład orzekający w spornej sprawie tego poglądu nie podzielił. Uznał, że wykładni pojęcia „usługi świadczone w sposób ciągły" nie można sprowadzać tylko do tych usług, które są bezustanne, świadczone bez przerwy. Z wyjaśnień NSA wynika, że usługi (dostawy) ciągłe to także czynności powtarzalne z określonym sposobem i okresami rozliczeniowymi. Przemawia za tym wykładnia prounijna (art. 64 dyrektywy 112), a także kontekst gospodarczy, tj. zasada ułatwiania życia podatnikom. Oczywiście z zastrzeżeniem, że przyjęty model dostaw nie służy do obchodzenia prawa.

 

Orzeczenie NSA można uznać za przełomowe. Do tej pory sądy administracyjne raczej popierały stanowisko fiskusa, zgodnie z którym powtarzalne dostawy towarów rozliczane na podstawie okresów rozliczeniowych nie stanowią dostawy ciągłej. Zaprezentowana przez NSA wykładnia pozwala na uproszczenie dokumentowania dokonywanych cyklicznie dostaw.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami omawianego zagadnienia, Rödl & Partner pozostaje do Państwa dyspozycji. Nasi eksperci w biurach: GdańskGliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław udzielą Państwu dalszych informacji w zakresie doradztwa podatkowego.

 

Do góry>>

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Kościelny

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil

Newsletter.png
Deutschland Weltweit Search Menu