Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Sprzedaż wysyłkowa a brak udokumentowania sprzedaży

PrintMailRate-it

Żaneta Niestier

4 grudnia 2020 r.


Aby sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju została uznana za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego, podatnik musi taką transakcję odpowiednio udokumentować. Dokumentami potwierdzającym dostarczenie towarów nabywcy są np. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika, korespondencja handlowa z nabywcą czy dokument potwierdzający zapłatę za towar. Kolejnym warunkiem uznania dostawy towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest otrzymanie przez podatnika takiego dokumentu, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

Kiedy sprzedaż wysyłkową należy wykazać w deklaracji VAT jako krajową dostawę towarów?

Zasadniczo, kiedy sprzedawca przekroczył wymagany próg sprzedaży, bądź wcześniej wybrał opodatkowanie w kraju konsumpcji,  rozliczenie podatku od sprzedaży wysyłkowej z kraju oznacza brak obowiązku wykazywania takiej transakcji w polskiej deklaracji VAT. Przedsiębiorca dokonujący takiej sprzedaży wysyłkowej jest zobowiązany do rozliczania podatku VAT w kraju nabywcy towaru. Jednak uznanie dostawy za nieobjętą polskim VAT jest uzależnione od otrzymania odpowiednich dokumentów. 

Jak postąpić w sytuacji, jeśli np. takie dokumenty otrzymujemy w późniejszym terminie? 

Co na to polskie przepisy?


Jeżeli podatnik, który dokonał sprzedaży wysyłkowej z kraju, podlegającej opodatkowaniu w państwie członkowskim przeznaczenia, nie otrzymał dokumentów potwierdzających dostarczenia towarów do nabywcy, to zgodnie z przepisami: 
  • podatnik nie wykazuje dostawy w ewidencji i deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym powstałby obowiązek podatkowy, gdyby sprzedaż zostałaby uznana za sprzedaż krajową,
  • podatnik za następny okres rozliczeniowy ma obowiązek uznania dokonanej sprzedaży z krajową dostawę towarów i wykazania jej w ewidencji VAT, gdy przed upływem terminu złożenia deklaracji nadal nie otrzymał dokumentów,
  • jeżeli w okresie późniejszym podatnik otrzyma wymagane dokumenty to ma prawo dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym je otrzyma.

Przykład:

Przedsiębiorca z Polski w ramach sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedaje swoje towary do Niemiec. Dostawy tych towarów dokonane na terytorium Niemiec są rozliczane w tamtejszym urzędzie skarbowym, w którym przedsiębiorca jest zarejestrowany jako podatnik. W Polsce przedsiębiorca składa deklaracje VAT za okresy miesięczne. Dostawy towarów dokonano 15 czerwca 2020 r., co dokumentowała faktura wystawiona tego samego dnia zgodnie z niemieckimi przepisami. Dokumenty potwierdzające dostarczenie towarów do nabywcy przedsiębiorca otrzymał dopiero 10 września 2020 r.

Wobec braku wymaganych dokumentów przedsiębiorca był zobowiązany wykazać sprzedaż na rzecz niemieckiego konsumenta jako dostawę krajową w deklaracji za lipiec składanej do 25 sierpnia 2020 r (nie wykazuje sprzedaży w deklaracji VAT-7 za czerwiec). Ze względu na otrzymanie dokumentów potwierdzających dostawę towaru na terytorium Niemiec po upływie terminu złożenia deklaracji VAT-7 za lipiec podatnik ma prawo do korekty wykazanego podatku należnego. Korekty takiej dokonuje na bieżąco w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał dokumenty. W tym przypadku przedsiębiorca dokonuje korekty podatku należnego w deklaracji za wrzesień składnej w terminie do 26 października (25 października przypada w niedzielę.)

Omawiane przepisy budzą kontrowersje związane z podwójnym opodatkowaniem transakcji, tj. w Polsce i na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia. Jednak z założenia mają wykluczyć sytuację, w których dostawa taka w ogólnie nie zostałaby opodatkowana na terytorium żadnego państwa członkowskiego.Kontakt

Contact Person Picture

Adrian Maczura

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 606 640 095

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu