Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.SLIM VAT 3: kolejne zmiany od 2023 r.

PrintMailRate-it

Adrian Maczura

19 października 2022 r.


Ministerstwo Finansów przygotowało kolejną odsłonę SLIM VAT, którego pierwsza wersja została zaprezentowana w 2020 r. Jest to już trzeci pakiet przepisów podatkowych pod tą nazwą. Jego celem jest wprowadzenie uproszczeń w podatku VAT. 

Projekt ustawy znajduje się obecnie na etapie opiniowania, a planowany termin wejścia w życie większości zmian to 1 stycznia 2023 r. 

SLIM VAT 3 – główne założenia


  1. Mniej formalności w obrocie międzynarodowym – wyłączenie obowiązku posiadania faktury VAT dla odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
  2. Prostsze fakturowanie – likwidacja obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej, jeżeli zapłata zaliczki oraz dostawa towarów lub wykonanie usługi nastąpiło w tym samym okresie rozliczeniowym.
  3. Ujednolicenie zasad stosowania kursów walut dla faktur korygujących – wprowadzenie zasady, zgodnie z którą do przeliczania faktur korygujących in minus oraz in plus wykorzystywany będzie kurs zastosowany na fakturze pierwotnej.
  4. Rezygnacja z automatyzmu w stosowaniu sankcji VAT – ustalenie górnej granicy sankcji VAT. Pozwoli to organom podatkowym na zindywidualizowanie wysokości sankcji. W określonych przypadkach organ podatkowy będzie mógł odstąpić od jej ustalenia.
  5. Poprawa płynności finansowej firm – rozszerzenie katalogu należności, które mogą być opłacane z rachunku VAT mi.in o podatek od sprzedaży detalicznej, podatek tonażowy i opłatę od środków spożywczych.
 
Projekt SLIM VAT 3 usuwa wiele zbędnych obowiązków spoczywających na podatnikach i doprecyzowuje zasady, które wynikały uprzednio jedynie z praktyki organów podatkowych oraz samych podatników. Propozycje przedstawione w pakiecie należy ocenić pozytywnie. 

Masz pytania dotyczące podatku VAT? Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie wątpliwości oraz zapewnią kompleksowe wsparcie.

Kontakt

Contact Person Picture

Adrian Maczura

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 606 640 095

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu