Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Co JPK_V7M mówi o Twojej firmie?

PrintMailRate-it

 

JPK V7M.png

 


1 października 2020 roku rewolucja w rozliczeniach VAT stała się faktem. Zniknęły deklaracje VAT, a wszystkie dane dotyczące rozliczenia podatku muszą być raportowane w nowym, znacznie bardziej obszernym pliku JPK_V7M. Dzięki JPK_V7M fiskus zyskał całkiem nowe możliwości i wiedzę, którą dotychczas mógł pozyskiwać tylko w ramach postępowania i w trakcie kontroli.


Co na podstawie JPK_V7M widzi fiskus?

Z założenia nowy JPK_V7M jest rozszerzoną wersją starej struktury – baza JPK jest taka sama, ale dodane zostały  nowe, istotne elementy. W nowym JPK_V7M znajduje się 30 nowych symboli dotyczących niektórych rodzajów transakcji oraz określonych typów dokumentów.


Może to stanowić  dodatkowe narzędzie do zbierania, porównywania oraz weryfikowania  danych przez organy skarbowe na podstawie innych deklaracji i informacji składanych przez podatników, np:

  • transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez sprzedającego i kupującego (wstępna „kontrola krzyżowa”),
  • ograniczeń wynikających z art. 15e CIT,
  • obowiązków akcyzowych. 


Wątpliwości

W związku z nowym sposobem raportowania pojawia się wiele wątpliwości  praktycznych związanych z rozliczaniem  VAT w nowym JPK, m.in. :

  •  jak klasyfikować towary podlegające oznaczeniom GTU,
  • które transakcje oznaczać jako wykonywane miedzy podmiotami powiązanymi,
  • jak skorzystać z ulgi  na złe długi,
  • jak rozliczyć i wykazać w okresie przejściowym transakcje, dla których faktury wystawione były przed 1 października 2020 r.. a obowiązek podatkowy powstał po tej dacie,
  • jak wykazać świadczenia złożone czy nieodpłatne przekazania,
  • jak rozliczać i wykazywać korekty.


Co może grozić w przypadku przekazywania błędnych danych 

Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, jeżeli nowa struktura będzie zawierała błędy uniemożliwiające organom podatkowym weryfikację JPK, będą one żądać od podatnika korekty lub wyjaśnień, w ramach których podatnik będzie musiał przedstawić argumenty przemawiające za poprawnością złożonego JPK.


W przypadku, gdy podatnik prześle JPK zawierający błędy, które uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.


Od 1 października 2020 r. w przepisach karnych obowiązuje nowy przepis (art. 61a KKS), wprowadzający sankcję za złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi. Grzywna nałożona na podstawie tego przepisu może wynosić  maksymalnie do 240 stawek dziennych, jeżeli czyn może być kwalifikowany jako wykroczenie skarbowe.


Obecnie nie wiadomo, jak organy podatkowe będą w praktyce traktowały błędy skutkujące ryzykiem nałożenia sankcji w wysokości  500 zł, jaka będzie  klasyfikacja i gradacja błędów, ani czy ukaranie podatnika za błąd na podstawie nowych przepisów ustawy o  VAT oznacza również nałożenie sankcji z KKS np. za nierzetelną księgę.JPK_V7M  QUICK CHECK

 


JPK_V7M Quick Check z Rödl & Partner to gwarancja kompletności i poprawności merytorycznej Twojego raportu. 
Oferujemy wsparcie w zakresie weryfikacji formalnej generowanych plików i poprawności oznaczeń, a także możliwego usprawniania i automatyzacji procesów w systemach księgowych, tworzenia procedur analizy transakcji  w obszarze grup produktów i usług, typów transakcji oraz typów dokumentów.


Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, a w przypadku pytań służymy pomocą.
 


Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Majnusz

doradca podatkowy

Manager

+48 32 330 12 27
+48 662 217 039

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu