Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Faktury korygujące a zmiany w dokumentowaniu i ujmowaniu dla celów VAT

PrintMailRate-it

Aleksandra Majnusz

Anna Pilarska

22 stycznia 2021 r.

 

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje pakiet „Slim VAT”. Zmiany dotyczą sposobu dokumentowania i momentu ujmowania dla celów VAT faktur korygujących. Odnoszą się zarówno do faktur zwiększających, jak i zmniejszających. W przypadku korekt in minus przepisy wprowadzają dodatkowe obowiązki i budzą największe wątpliwości.

 

Korekta sprzedaży in minus

Nowe przepisy eliminują spoczywający dotychczas na dostawcy obowiązek gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie.

 

W celu obniżenia podstawy opodatkowania wymagają jednak posiadania dokumentacji, z której wynika, że sprzedawca uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla danej dostawy lub świadczenia, określone w fakturze korygującej oraz spełnienia uzgodnionych warunków. Ponadto faktura korygująca powinna być zgodna z posiadaną dokumentacją.

 

Oznacza to, że przy ujmowaniu faktury korygującej istotne są faktyczne ustalenia między kontrahentami warunków korekty i moment spełnienia tych warunków, a nie tylko moment wystawienia faktury.

 

Korekta zakupów in minus

Od 2021 r. nabywca jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego – nie jak dotąd w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą – lecz w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą/usługodawcą. Jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego uzgodnione warunki zostały spełnione.

 

Oznacza to, że korektę podatku naliczonego trzeba ująć w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia zostały ustalone i spełnione, nawet jeżeli faktura korygująca nie została w tym okresie doręczona nabywcy.

 

Korekta sprzedaży in plus

Doprecyzowano również zasady ujmowania korekt zwiększających podstawę opodatkowania. Na ich podstawie korekty sprzedaży in plus dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

 

Przepisy przejściowe

W przypadku faktur korygujących in plus oraz in minus wystawionych przed 1 stycznia 2021 r. zastosowanie mają przepisy ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r.

Możliwość stosowania starych zasad ujmowania korekt istnieje do końca 2021 r. Pod warunkiem, że wybór stosowania dotychczas obowiązujących przepisów zostanie uzgodniony między kontrahentami na piśmie przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.

 

 

Podsumowanie

Nowe przepisy nie precyzują, co powinno się składać na dokumentację uzgodnienia warunków korekty, ani ich spełniania. Wobec braku jednoznacznych kryteriów nie sposób stwierdzić z pewnością, że dokumentacja jest kompletna i tym samym zapewnić jasność, szybkość i bezpieczeństwo procesów księgowych.

 

Z tego powodu zarówno dostawcy, jak i nabywcy powinni wdrożyć procedury określające sposób uzgadniania, dokumentowania i potwierdzania spełnienia warunków korekt, uwzględniające specyfikę branży i zwyczaje panujące w firmie.

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące wskazanego tematu zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Majnusz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Anna Pilarska

doradca podatkowy

Manager

+48 664 134 097

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu