Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.PIT kalkulator dla przedsiębiorcy

PrintMailRate-it

 Założenia kalkulatora

Ostatnia aktualizacja: marzec 2023 r.


Założenia kalkulatora:

 1. Opodatkowanie podatkiem liniowym (19%) po uwzględnieniu miesięcznych kosztów uzyskania przychodu.
 2. Wysokość składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu wynosi 4,9%, lecz nie mniej niż 60% prognozowanego poziomu wynagrodzenia w gospodarce na rok 2022, tj. 270,90 zł.
 3. Wysokość składki wypadkowej wynosi 1,67%.
 4. Uwzględnienie w ubezpieczeniu społecznym dobrowolnej składki chorobowej.
 5. Uwzględnienie w całkowitej kwocie należności publicznoprawnych składki na Fundusz Pracy / Fundusz Solidarnościowy.
 6. Brak uwzględnienia możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku.
 7. Brak uwzględnienia daniny solidarnościowej i innych, dodatkowych obciążeń publicznoprawnych.

 
POLSKI ŁAD - KALKULATOR PIT 

Oblicz wynagrodzenie przedsiębiorcy wraz z obciążeniami podatkowymi i ubezpieczeniowymi:

Miesięczny przychód
   
Forma opodatkowania liniowa
Miesięczne koszty uzyskania przychodu


Wynagrodzenie przedsiębiorcy

 • Rok 2021

  Przychód Składka na ZUS Składka zdrowotna Koszty uzyskania przychodu Podstawa opodatkowania PIT do zapłaty Dochód netto Całkowite należności publicznoprawne
Rocznie

 • Polski Ład (1.0) 2022

  Przychód Składka na ZUS Składka zdrowotna Koszty uzyskania przychodu Podstawa opodatkowania PIT do zapłaty Dochód netto Całkowite należności publicznoprawne
Rocznie


Wniosek: na wprowadzeniu "Polskiego Ładu 1.0" przedsiębiorca

  zł miesięcznie
oraz zł rocznie. • Polski Ład (2.0) 2022

  Przychód Składka na ZUS Składka zdrowotna Koszty uzyskania przychodu Podstawa opodatkowania PIT do zapłaty Dochód netto Całkowite należności publicznoprawne
Rocznie


Wniosek: na zmianach "Polskiego Ładu 2.0" przedsiębiorca

  zł miesięcznie
oraz zł rocznie. • ROK 2023

  Przychód Składka na ZUS Składka zdrowotna Koszty uzyskania przychodu Podstawa opodatkowania PIT do zapłaty Dochód netto Całkowite należności publicznoprawne
Rocznie


Wniosek: na wprowadzeniu "Polskiego Ładu" (zmiany 2023r.) przedsiębiorca

  zł miesięcznie
oraz zł rocznie.Wszelkie autorskie prawa majątkowe do niniejszego opracowania (dalej: „Kalkulator PIT”), będącego utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługują Rödl Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze pod numerem 0000267170, NIP: 525-237-94-21.

Wyniki uzyskane przy zastosowaniu Kalkulatora PIT nie stanowią porady prawnej, podatkowej ani nie mogą być uważane za ofertę. Kalkulator PIT służy wyłącznie celom informacyjnym i ustaleniu potencjalnej wartości korzyści lub straty wynikającej z wprowadzenia regulacji odpowiadających postulatom programu rządowego "Polski Ład".

Odpowiedzialność Rödl Kancelaria Prawna spółka komandytowa z tytułu wszelkich roszczeń związanych z korzystaniem z informacji uzyskanych za pomocą Kalkulatora PIT za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest wyłączona. W celu uzyskania dalszych informacji oraz pomocy prawnej, w tym podatkowej, zapraszamy do kontaktu ze wskazanymi osobami.
Deutschland Weltweit Search Menu