Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Opodatkowanie świadczeń związanych z oddelegowaniem pracownika – wyrok NSA

PrintMailRate-it

​Maciej Wilczkiewicz

31 stycznia 2024


1 sierpnia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok w sprawie dotyczącej powstania przychodu ze stosunku pracy w przypadku zapewnienia bezpłatnych noclegów dla pracowników oddelegowanych poza granicę kraju (sygn. II FSK 270/2). 
 
NSA, powołując się na przepisy unijne w zakresie delegowania (Dyrektywa 96/71/WE), wskazał, że: zarówno wartość świadczeń rzeczowych pracodawców, jak i dokonywany przez nich zwrot ewentualnych wydatków czynionych samodzielnie przez pracowników delegowanych z tytułu zatrudnienia w innym państwie członkowskim UE w zakresie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania – nie są uznawane za część wynagrodzenia. Wobec tego wszelakie wydatki z tego tytułu nie stanowią przysporzenia pracowników i obciążają w całości pracodawcę delegującego pracownika z terytorium jednego państwa członkowskiego UE do innego kraju. W konsekwencji takie wydatki nie stanowią przychodu pracowników.
 
Wyrok jest o tyle istotny, że od 2018 r. NSA, w wyrokach wydawanych w podobnych sprawach, jednolicie opowiadał się za opodatkowaniem takich świadczeń po stronie pracownika. Wyrok z sierpnia 2023 r. może świadczyć o zmianie linii orzeczniczej na korzystną dla podatników. Istotną nowością jest oparcie argumentacji prawnej poprzez odwołanie się do przepisów unijnych, co wcześniej nie było praktykowane. 
 
Jeżeli w ramach działalności delegujesz pracowników do innych państw – skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Maciej Wilczkiewicz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu