Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.



Nowe oświadczenia dla płatników

PrintMailRate-it

Monika Spotowska

30 stycznia 2023


Od 2023 r. zmieniły się zasady składania płatnikom wniosków i oświadczeń. Od stycznia podatnicy składają wszystkie oświadczenia i wnioski na piśmie albo w inny przyjęty u danego płatnika sposób. Oznacza to, że dokumenty będą mogły być składane w formie papierowej, elektronicznej albo na przykład za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego.

Płatnicy są zobowiązani uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymali. Złożone oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek będą dotyczyły także następnych lat podatkowych – podatnik nie musi składać ich co roku.

Nowe przepisy dotyczą w szczególności:

  • oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek,
  • oświadczenia o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • oświadczenia o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia,
  • oświadczenia o wysokości stosowanych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu zatrudnienia.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują też zmiany w składaniu przez podatników PIT-2, czyli oświadczenia upoważniającego płatnika do pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek. 

Podatnik  jest uprawniony do złożenia oświadczenia nawet trzem płatnikom, wskazując że płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki o:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku jednego płatnika,
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia dwóm płatnikom,
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom.

Od stycznia 2023 r. oświadczenie PIT-2 mogą składać nie tylko pracownicy, lecz także inni zatrudnieni (np. zleceniobiorcy, członkowie zarządów i rad nadzorczych, osoby na kontraktach menedżerskich).

W 2023 r. nadal obowiązuje skala podatkowa wprowadzona w trakcie 2022 r., która ma  zastosowanie także do dochodów osiągniętych od stycznia 2023 r. Zgodnie  z przepisami stawka podatku w pierwszym progu podatkowym wynosi 12% do kwoty 120 tys. zł i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł.
 

Możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 r.


Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym przez cały 2022 r., mogą po zakończeniu roku zdecydować się na wsteczną zmianę opodatkowania na skalę podatkową. 

Zmiana możliwa jest poprzez złożenie zeznania rocznego, rozliczając swoją działalność za 2022 r. – zamiast PIT-28 lub PIT-36L podatnik złoży zeznanie PIT-36. 

Warto zaznaczyć, że począwszy od zeznań za 2022 r. zrównano termin na składanie PIT-28 z terminem PIT-36 – jest to 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie. 
 

Masz pytania dotyczące nowych przepisów? Skontaktuj się z nami. Chętnie zapewnimy Ci kompleksowe wsparcie. 

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu