Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Kwota zmniejszająca PIT

PrintMailRate-it

Piotr Ziółkowski

26 kwietnia 2022 r. 

Po pierwszym pełnym kwartale od wejścia w życie zmian podatkowych wynikających z Polskiego Ładu rząd kolejny raz w ciągu bieżącego roku planuje zmienić zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.


Wielu pracodawców nie nadąża za dynamicznymi zmianami przepisów ustawy o PIT, a już zapowiedziana została kolejna. Nowelizacja zwiastuje podatnikom zmiany w wynagrodzeniach i sposobie ich obliczania.

Kwota zmniejszająca podatek – co to takiego


Pracodawca na wniosek pracownika (oświadczenie PIT-2) uwzględnienia przy kalkulacji zaliczki tzw. kwotę zmniejszającą podatek. Dzięki niej pracownik może obniżyć swoje roczne zobowiązanie wobec fiskusa, płacąc zaliczkę już w trakcie roku. 

Płatnicy, uwzględniając kwotę zmniejszającą podatek, dokonują poboru zaliczek na podatek poprzez pomniejszenie obliczonej zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – obecnie jest to 425 zł. 

Zmniejszenie może stosować tylko jeden płatnik. Zatem podatnik pozostający w kilku stosunkach pracy może wskazać do stosowania zmniejszenia tylko jednego płatnika.

Kwota zmniejszająca podatek nie jest stosowana przy kalkulowaniu zaliczek m.in. dla zleceniobiorców czy osób zatrudnionych na kontraktach menedżerskich, zaliczanych do tzw. działalności wykonywanej osobiście.

Obecnie nie mają takiej możliwości także podatnicy samodzielnie rozliczające podatek z uwagi na zatrudnienie u pracodawcy z siedzibą za granicą.

Zmiany


W związku z wprowadzeniem niższej, 12-procentowej stawki podatkowej w pierwszym przedziale skali podatkowej zaliczkę na podatek będzie można pomniejszyć z tytułu zastosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek nie o 425 zł, ale już tylko o 300 zł. 

Planowane przez rząd zmiany przewidują także możliwość podziału kwoty zmniejszającej podatek między kilka podmiotów. W przypadku osób uzyskujących w danym miesiącu przychody od więcej niż jednego płatnika podatnik będzie mógł ją podzielić i upoważnić do jej stosowania nawet trzech płatników.

Oznacza to, że podatnik będzie mógł wskazać w składanym płatnikowi oświadczeniu, że ten płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą odpowiednio:

  • przy jednym płatniku – 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (po zmianie – o 300 zł miesięcznie); 
  • przy dwóch płatnikach – 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (po zmianie – o 150 zł miesięcznie); 
  • przy trzech płatnikach – 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (po zmianie – o 100 zł miesięcznie). 

Jeżeli zmiany wejdą w życie, kwotę zmniejszającą podatek będzie można stosować nie tylko u pracowników, ale także u osób zatrudnionych na umowach zlecenia, umowach o dzieło i kontraktach menedżerskich.

W związku z powyższymi zmianami płatnicy będą zobowiązani informować zatrudnionych o nowych regulacjach oraz odebrać nowe, odpowiednio dostosowane oświadczenia w zakresie stosowania kwoty wolnej.

Dodatkowo w nowelizacji ustawy przewidziano także możliwość stosowania kwoty wolnej m.in. przez podatników uzyskujących dochody ze stosunku pracy oraz z emerytur i rent z zagranicy, a także zleceniobiorców i menadżerów uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatników.


W przypadku pytań dotyczących zmian w kwocie zmniejszającej podatek zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner. 

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu