Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zaliczanie pracowniczych składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów w 2023 roku

PrintMailRate-it

​Monika Bartosiewicz

14 grudnia 2022


Polski Ład 3.0, czyli ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza wiele zmian w obszarze podatku CIT. 
 
Do najważniejszych z nich należą m.in. odroczenie wejścia w życie minimalnego podatku dochodowego, uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie oraz zmiany dotyczące transakcji rajowych. 
 
Zmienią się również przepisy dotyczące ujmowania w kosztach podatkowych składek ZUS, na Fundusz Pracy, FGŚP i Fundusz Solidarnościowy.
 

Jak jest obecnie

 
Obecnie składki na:
  • ubezpieczenia społeczne z tytułu należności pracowniczych – w części finansowanej przez płatnika składek,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Solidarnościowy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który składki te są należne, pod warunkiem że zostaną opłacone:
  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,
  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

Zgodnie z ustawą o CIT w przypadku uchybienia tym terminom składki stanowią koszty podatkowe w dacie ich opłacenia.
 

Co się zmieni

 
Od 1 stycznia 2023 r. wymienione składki będą stanowić koszty podatkowe w miesiącu, za który te są należne, pod warunkiem że zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. 
 
Pracodawcy wypłacający wynagrodzenia za dany miesiąc w miesiącu następnym nie będą już musieli wyłączać składek z kosztów uzyskania przychodu. Ma to istotny wpływ m.in. na kalkulację podatku odroczonego. Względnie przedsiębiorcy ci nie będą musieli wpłacać składek przed terminem wynikającym z przepisów, by móc zaliczyć je w części przez siebie finansowanej do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne.
 
W razie niedotrzymania terminów wymienione składki nadal będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w miesiącu ich opłacenia.
 
W przypadku pytań skontaktuj się z nami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Bartosiewicz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu