Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Termin zapłaty odsetek a przepisy o cienkiej kapitalizacji

PrintMailRate-it

Renata Kabas-Komorniczak


Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji stanowią istotny czynnik w procesie wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa. W 2018 r. weszły w życie nowe regulacje w tym przedmiocie, które w sposób istotny różnią się od regulacji obowiązujących do końca 2017 r. 

 

Z uwagi na treść przepisów przejściowych tylko do końca 2018 r. istnieje możliwość wyboru reżimu prawnego będącego podstawą ustalenia skutków podatkowych spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.
Co się zmieniło w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji w 2018 r.?
 

Nowe przepisy o cienkiej kapitalizacji:

  • stosuje się nie tylko odsetek, ale także innych kosztów finasowania dłużnego (odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań), 
  • stosuje się  do kosztów finansowania dłużnego wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych (w tym na rzecz banków),
  • wprowadzają nowy limit kosztów w wysokości 30% wskaźnika bazującego na EBITDA,
  • nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 mln zł,
  • przewidują, że koszty finasowania dłużnego nierozliczone w roku ich poniesienia będą mogły być ujęte w kosztach podatkowych w kolejnych 5 latach.

 

Przepisy przejściowe 

Zgodnie z przepisami przejściowymi do odsetek od kredytów i pożyczek faktycznie przekazanych przed dniem 1.01.2018 r. zastosowanie znajdują dotychczasowe przepisy, jednakże nie dłużej niż do 31.12.2018 r. Od 2019 r. do wszystkich umów pożyczek i kredytów znajdą zastawianie przepisy obowiązujące od 2018 r.  

W związku ze zbliżającym się powoli końcem roku zachęcamy do weryfikacji umów kredytów i pożyczek otrzymanych przed dniem 01.01.2018 r. w celu ustalenia, czy:
  • dokonać spłaty odsetek do końca 2018 r. (tak aby skutki ich spłaty były ustalane na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2018), czy też
  • przesunąć termin ich spłaty na 2019 r. (tak aby skutki ich spłaty były ustalane już na podstawie przepisów obowiązujących od 01.01.2018).  

W zależności od całokształtu sytuacji finansowej podatnika, w szczególności od innych kosztów finansowania dłużnego, odpowiednia decyzja w zakresie terminu spłaty może wiązać się z wymiernymi korzyściami podatkowymi.   


Chętnie wesprzemy Państwa przy podejmowaniu tej istotnej decyzji. Zapewnimy kompleksowe doradztwo w zakresie podatku CIT, PIT, VAT Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.

Kontakt

Contact Person Picture

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy

Partner zarządzający

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu