Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Termin na rozliczenie CIT–8 przedłużony

PrintMailRate-it

​Monika Bartosiewicz

23 marca 2023


21 marca 2023 r. opublikowano rozporządzenie przedłużające termin wykonania niektórych obowiązków w zakresie CIT za 2022 r.

Przedłużone do 30 czerwca 2023 r. zostały terminy na: 

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2022 r. a 28 lutego 2023 r. (CIT-8, CIT-8AB),
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo wpłatę różnicy między podatkiem należnym od dochodu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

Wydłużenie terminu dotyczy również podatników, którzy wybrali opodatkowanie dochodów ryczałtem (estońskim CIT).
 

Inne obowiązki 


Jednocześnie przypominamy, że terminy sprawozdawcze wynikające z ustawy o rachunkowości nie zostały przedłużone. Oznacza to, że termin na sporządzenie sprawozdania finansowego – dla podmiotów, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym – upływa w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. 31 marca 2023 r. 


W przypadku pytań dotyczących wskazanych powyżej zmian, skontaktuj się z ekspertami Rödl & Partner.


Kontakt

Contact Person Picture

Monika Bartosiewicz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu