Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podatek u źródła – odroczenie stosowania części nowych przepisów

PrintMailRate-it

Agnieszka Szczotkowska

1 lipca 2019 r. 


Na mocy rozporządzenia z 27 czerwca 2019 r. Minister Finansów odroczył stosowanie części znowelizowanych przepisów regulujących pobór podatku u źródła. Zgodnie z ww. rozporządzeniem nowe zasady poboru podatku u źródła zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r.

 

Tym samym 2-milionowy limit wypłat dokonywanych na rzecz tego samego podatnika nie obowiązuje. Oznacza to, że kierownik jednostki płatnika stosującego zwolnienie lub preferencyjną stawkę wynikającą z UPO nie jest zobowiązany do składania dodatkowego oświadczenia o możliwości stosowania zwolnienia lub preferencyjnej stawki. Nie jest wymagane również posiadanie przez płatnika opinii o stosowaniu zwolnienia.


Dla podatników bardzo istotna jest jeszcze jedna informacja – odroczenie dotyczy wyłącznie stosowania nowego mechanizmu poboru podatku u źródła – płatnik wypłacający należność opodatkowaną podatkiem u źródła nadal zobowiązany jest do dochowania należytej staranności (a w przypadku podmiotów powiązanych szczególnie należytej staranności) przy weryfikacji poprawności stosowania zwolnienia bądź preferencyjnej stawki oraz do kwalifikowania odbiorcy należności jako beneficjenta rzeczywistego na podstawie znowelizowanej (tj. rozszerzonej) definicji beneficial owner.

 

Płatnicy zyskali więcej czasu na przygotowanie się do wejścia w życie przepisów (tzn. przygotowanie procedury należytej staranności, wystąpienie o decyzję o stosowaniu zwolnienia czy audyt transakcji objętych podatkiem u źródła).

 

Choć odroczenie przez Ministra Finansów nowego mechanizmu poboru podatku u źródła należy ocenić pozytywnie, to aktualnie o pewności prawa podatkowego nie może być mowy. Przedsiębiorcy są ostatnio nieustannie zaskakiwani przez ustawodawcę nieprecyzyjnie przygotowanymi nowelizacjami, spontanicznie odraczanymi.

 


Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania w temacie podatku CIT, eksperci Rödl & Partner w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu pozostają do dyspozycji.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu