Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zmiany prawa energetycznego dopuszczające przewymiarowanie instalacji OZE

PrintMailRate-it

​Jakub Plebański

17 października 2023


Październikowa nowelizacja prawa energetycznego to wiele zmian, wśród nich warto zwrócić uwagę na wprowadzenie wyraźnej podstawy prawnej dopuszczającej możliwość przewymiarowania instalacji OZE. Zgodnie z nową treścią art. 7 ust. 1 ustawy prawo energetyczne, moc przyłączeniowa źródła wytwórczego lub magazynu energii elektrycznej może być mniejsza lub równa jego mocy zainstalowanej. 
 
Jak dotąd praktyka przewymiarowania instalacji OZE nie była w Polsce wyraźnie dookreślona w przepisach, dlatego podejście operatorów do tego zagadnienia różniło się. Częstym zjawiskiem były odmowy przewymiarowań - ze szkodą dla wytwórców, którym utrudniano optymalne korzystanie z przyznanej im mocy przyłączeniowej. 
 
W świetle nowych regulacji, rozwiązaniem legalnym jest zastosowanie przez wytwórcę urządzeń wytwórczych o mocy zainstalowanej większej niż moc przyłączeniowa, co powinno umożliwić uzyskanie bardziej stabilnego i przewidywalnego profilu produkcji energii elektrycznej z instalacji OZE. Co ważne, przepisy dotyczące przewymiarowania powinny objąć również istniejące instalacje OZE, także te działające w aukcyjnym systemie wsparcia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych rozwiązań normatywnych dotyczących przyłączeń instalacji OZE (linia bezpośrednia, cable pooling), zobacz nasz webinar »

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Plebański

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu