Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ustawa wiatrakowa podpisana przez Prezydenta

PrintMailRate-it

Jakub Plebański

15 marca 2023 r.


Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy wiatrakowej przewiduje, że minimalna odległość turbin wiatrowych od zabudowań będzie wynosić 700 m. Dotychczas, zgodnie z tzw. regułą 10H, była to 10-krotność maksymalnej wysokości turbiny.

Projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej wniesiony do Sejmu w lipcu 2022 r. przewidywał odległość od zabudowań 500 m. Większość firm energetycznych właśnie pod ten dystans przygotowywała swoje nowe projekty wiatrowe. Finalnie Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i przywrócił minimalną odległość wiatraków od zabudowy na poziomie 700 m.

Według firm energetycznych zmiana minimalnej odległości z 500 na 700 m istotnie ograniczy potencjał energetyki wiatrowej w Polsce, a w związku z tym spowoduje niewystarczającą ilość zielonej energii w sieci.

Główne założenia ustawy wiatrakowej

Nowe wiatraki będą lokalizowane wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Podstawą dla określania odległości minimalnej – pomiędzy 10-krotnością maksymalnej wysokości turbiny (reguła 10H) a odległością minimalną od budynków mieszkalnych 700 m – będą m.in. wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonywanej w ramach MPZP.

Projekt ustawy zachowuje zasadę 10H w odniesieniu do odległości od granic parków narodowych. W przypadku granic rezerwatów przyrody – obowiązuje limit 500 m. 

Nowe rozwiązania zakładają, że inwestor zaoferuje co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł mieć udział nie większy niż 2 kW i odbierać energię elektryczną w cenie wynikającej z kalkulacji maksymalnego kosztu budowy.

Masz pytania dotyczące wprowadzonych zmian? Planujesz inwestycje w OZE? Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Plebański

+48 58 582 65 90

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu