Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nabór wniosków o dofinansowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji dla przemysłu

PrintMailRate-it

Magdalena Skurowska

6 lipca 2022 r.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu".

 

Jego celem jest promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji – jednoczesnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej – w sektorze przemysłowym.

 

Rodzaje projektów


Wsparcie mogą uzyskać inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

 

  • ciepło odpadowe,
  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

 

Elementami uzupełniającymi inwestycji mogą być przyłącza do sieci i magazyny energii.

 

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których nie więcej niż 30% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

 

Beneficjenci


Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW.

 

Forma wsparcia

  • Pożyczka do maks. 300 mln zł i 100% kosztów kwalifikowanych.
  • Dotacja do maks. 50% kosztów kwalifikowanych.

 

Z zachowaniem dodatkowych limitów wynikających z przepisów dot. pomocy publicznej.

 

Terminy


Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do 16 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków:

  • kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – do 100 000 tys. zł
  • kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – do 100 000 tys. zł.

 


Eksperci Rödl & Partner chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania. Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu