Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Komisja Europejska zapowiada zmiany na rynku energetycznym

PrintMailRate-it

Jakub Plebański

20 września 2022 r.

 

W związku z kryzysem energetycznym, powodowanym manipulacjami Rosji w zakresie dostaw paliw i surowców, Komisja Europejska zaproponowała podjęcie kroków prowadzących do ochrony odbiorców przed radykalnymi podwyżkami cen energii i ustabilizowania sytuacji na rynku.

 

Obowiązek redukcji zużycia energii elektrycznej


Pierwszym postulatem Komisji jest wprowadzenie obowiązku redukcji zużycia energii elektrycznej o co najmniej 5% w wybranych godzinach szczytu cenowego. Jednocześnie państwa członkowskie będą zobowiązane określić 10% godzin o najwyższej oczekiwanej cenie i zmniejszyć zapotrzebowanie w tych godzinach szczytu. Komisja proponuje również, aby państwa członkowskie dążyły do zmniejszenia ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną o co najmniej 10% do 31 marca 2023 r.

 

Górny limit dochodów dla producentów energii elektrycznej


Istotny jest także plan ustanowienia górnego limitu dochodów dla producentów energii elektrycznej. Zgodnie z propozycją Komisji, wspomniany próg wynieść ma 180 EUR/MWh. Według wstępnych propozycji, omawiane ograniczenie cenowe odnosić ma się do tzw. „wytwórców inframarginalnych" – wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologie, które zdaniem Komisji pozwalają na stosunkowo tanią generację energii. Wśród nich wyróżniono odnawialne źródła energii, energetykę jądrową oraz węgiel brunatny. Na ten moment nie są jednak znane szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania konkretnych rodzajów instalacji  do grupy „wytwórców inframarginalnych".

 

Danina solidarnościowa


Ostatnim elementem zapowiedzianym przez Komisję Europejską jest wprowadzenie pewnego rodzaju daniny solidarnościowej od nadwyżek zysków pochodzących z działalności prowadzonej w sektorach: ropy naftowej, gazu, węgla i rafinerii, które nie są objęte pułapem dochodów inframarginalnych. Według założeń, wspomniana opłata miałaby być pobierana przez państwa członkowskie i kierowana do najbardziej dotkniętych kryzysem odbiorców energii – w szczególności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych.

 

Komisja Europejska nie wyklucza przeprowadzenia jeszcze głębszej interwencji w rynek energetyczny, z uwzględnieniem cen regulowanych za energię elektryczną. Uzasadnieniem dla tak daleko idącej ingerencji jest konieczność złagodzenia skutku wzrostu cen energii, ze względu na konieczność pomocy konsumentom oraz zachowanie konkurencyjności gospodarek europejskich.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Piotr Mrowiec

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu