Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Tarcza branżowa – nabór wniosków

PrintMailRate-it

TB_d.png

 

Klaudia Kamińska-Kiempa

15 stycznia 2021 r.

 

15 grudnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy koronawirusowej (tzw. tarcza branżowa). To kolejna nowelizacja, która wprowadza dodatkowe rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców zajmujących się określonym rodzajem działalności.

 

Tarcza branżowa to przede wszystkim odpowiedź na zamknięte sklepy, restauracje, siłownie i miejsca kultury. Jej głównym celem jest zabieganie negatywnym skutkom obostrzeń, które zostały wprowadzone w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19.

 

Trwa nabór wniosków o wsparcie finansowe we wskazanym poniżej zakresie.

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

DLA KOGO

Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek przychodów z działalności co najmniej o 40%. Spadek powinien wystąpić w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku – w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Kod PKD uprawniający do ubiegania się do dofinansowanie powinien być ujawniony w rejestrze REGON na dzień 30 września 2020 r.

 

Wprowadzono również przesłanki negatywne dla otrzymania wsparcia, które powinny być sprawdzone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ustawa przewiduje też wyłączenie niektórych pracowników z otrzymania tej formy pomocy.

 

Przy złożeniu wniosku konieczne jest przedstawienie licznych oświadczeń, m.in. oświadczenia o niekorzystaniu w miesiącach, którego dotyczy wniosek, z innych form dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z tytułu pandemii COVID-19.

 

Uzyskanie dofinansowania wiąże się również z nałożeniem na przedsiębiorcę dodatkowych obowiązków, np. uniemożliwienie wypowiadania umów o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie objętym dofinansowaniem.

 

RODZAJ WSPARCIA

Dofinansowanie wynosi 2 tys. zł miesięcznie na pracownika z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy –  tzn. w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze kwota zostanie stosunkowo obniżona. Za pracowników uważa się również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Dofinansowanie do wynagrodzeń przysługuje przez 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku.

 

WAŻNE TERMINY

Wniosek należy złożyć w postaci elektronicznej do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy do 28 lutego 2021 r.

 

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze

 

DLA KOGO

Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • przedsiębiorca powinien być wskazany jako płatnik składek na dzień 30 czerwca 2020 r.,
  • spadek przychodu w listopadzie 2020 r. wyniósł co najmniej 40% w porównaniu do listopada 2019 r.,
    przedsiębiorca złożył deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za listopad 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (chyba że płatnik jest zwolniony z ich składania),
  • kod PKD uprawniający do ubiegania się o dofinansowanie powinien być ujawniony w rejestrze REGON na dzień 30 września 2020 r.


RODZAJ WSPARCIA

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne fundusze przysługuje w pełnej wysokości za listopad 2020 r. Ewentualne należności z tytułu składek, które podlegają zwrotowi na podstawie art. 31zo ust. 10, a które zostały już uiszczone, podlegają zwrotowi.

 

WAŻNE TERMINY

Wniosek o zwolnienie należy złożyć do 31 stycznia 2021 r.


Jeżeli nadal mają Państwo wątpliwości związane z tzw. tarczą branżową, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Uzyskają Państwo wsparcie w:

  • przeanalizowaniu możliwości ubiegania się o pomoc, 
  • składaniu wniosku,
  • rozliczeniu otrzymanych środków.

Kontakt

Contact Person Picture

Klaudia Kamińska-Kiempa

LL.M., radca prawny

Senior Associate

+48 12 213 25 30
+48 532 398 627

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu