Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Tarcza antykryzysowa w PIT, CIT i VAT

PrintMailRate-it

Marcin Muchowski

23 marca 2020 r.


19 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało swoje rozwiązania w ramach pakietu działań tzw. tarczy antykryzysowej. Zaplanowane działania te mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii koronawirusa związanym z zagrożeniem płynności finansowej przedsiębiorców w wyniku np. braku zleceń bądź przerwanej produkcji.

 

Kluczowe zmiany

PIT:

 

Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie mogła być dokonana w późniejszym terminie.

 

CIT:

 

 • Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych. Przesunięcie terminu z 31 marca na 31 lipca – dotyczy podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione
  od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.
 • Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych.
  Z przesunięcia terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%.

 

PIT i CIT:

 

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT. Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. i dostaną zwrot. Będą tak mogły zrobić osoby, których przychody osiągnięte w br. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.
 • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów. Przepisy dot. złych długów w PIT i CIT, pod pewnymi warunkami nie będą stosowane w odniesieniu
  do zaliczek dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
 • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów. Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli mali podatnicy. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec-grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od faktycznych dochodów.
 • Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem. Wprowadzenie odliczenia
  w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane
  z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem.

 

VAT:

 

Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VDEK  dla dużych podatników. Planowane jest odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowej deklaracji JPK_VDEK, która miała obowiązywać dużych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2020 r.

 

Inne:

 

 • Informacja o cenach transferowych (TP-R) – w zależności od przyjętego wariantu. Przedsiębiorca (zobowiązany do złożenia TP-R przed 30 września 2020 r.) ma dodatkowy czas do 30 września na złożenie informacji o cenach transferowych za 2019 r.
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (CRBR).
 • Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
 • Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej. Czasowe rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych.
 • Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.
 • Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości. Rada danej gminy może uchwalić zwolnienie z podatku od gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej za część 2020 r.
 • Możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), będzie miał możliwość przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.
 • Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020 r.

 

Działania już wprowadzone przez MF


1. Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.
2. BGK może udzielać gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Gwarancje mogą objąć do 80% kredytów.


Podatnicy oraz przedsiębiorcy mają możliwość zgłaszania propozycji zmian w prawie na portalu „Głos podatnika”.

 

Będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszych decyzjach rządu związanych z tematyką koronawirusa. W przypadku pytań, pozostajemy do dyspozycji.

 

Kontakt

Contact Person Picture

Marcin Muchowski

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu