Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Tarcza antykryzysowa: ulgi w podatku od nieruchomości

PrintMailRate-it

Joanna Litwińska

22 kwietnia 2020 r.

 

Tarcza antykryzysowa (ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) wprowadziła nowe rozwiązania dotyczące obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości.


W ramach art. 15p tej ustawy wprowadzona została możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli za część 2020 r., które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Ponadto art. 15q ustawy zakłada możliwość przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, których termin zapłaty przypada w kwietniu, maju oraz czerwcu 2020 r. Termin zapłaty może zostać przedłużony maksymalnie do 30 września 2020 r.


Zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz przedłużenie terminu jego zapłaty mogą zostać wprowadzone uchwałą rady gminy, a objęci ulgami mogą zostać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wywołanych epidemią COVID-19. Rozwiązaniami tymi mogą zostać objęte określone uchwałą rady gminy grupy przedsiębiorców, którzy spełnią odpowiednie warunki. Należy zatem na bieżąco obserwować czy przedmiotowe rozwiązania zostały wprowadzone przez daną gminę.


W razie pytań dotyczących dostępnych dla Państwa rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Majnusz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu