„Tarcza 4.0” i dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców

PrintMailRate-it

konstrukcja.png

 

Alicja Szyrner

24 czerwca 2020

 

 

„Tarcza 4.0”, która 23 czerwca została podpisana przez Prezydenta wprowadza m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych dla przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych na terenie Polski.


Na jej podstawie możliwe będzie uzyskanie dopłat do kredytów udzielanych przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i ekonomicznej z powodu COVID-19. Uzyskanie dopłat będzie możliwe w stosunku do kredytów udzielonych w celu zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorcy, który utracił ją w związku z sytuacją wywołaną COVID-19, od dnia wyjścia w życie Tarczy 4.0 do 31 grudnia 2020 r., chyba że poprzednio zawarte umowy kredytowe zostaną odpowiednio dopasowane do wymogów ustawy.


Warunki i wysokość dopłat

Aby przedsiębiorca mógł uzyskać dopłaty do oprocentowania kredytu konieczne będzie spełnienie następujących przesłanek:
1. na 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie spełniał kryteriów uznających go za znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej, np. nie podlegał przesłankom do objęcia go postępowaniem upadłościowym,
2. przedsiębiorca utracił lub jest zagrożony utratą płynności finansowej w związku z konsekwencjami wywołanymi przez COVID-19.

Wysokość dopłat do oprocentowania ma wynosić:

  • 2 punkty procentowe – w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorców,
  • 1 punkt procentowy – w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców.

W przypadku gdy oprocentowanie kredytu nie będzie przekraczać powyższych wartości, dopłata wynosić będzie całość odsetek należnych bankowi.
Przedsiębiorca będzie zobowiązany do uiszczenia pozostałych należnych bankowi odsetek.


Lista podmiotów udzielających

Kredyty z dopłatami będą udzielane jedynie przez banki, które zawrą umowę współpracy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, a ich lista ma zostać opublikowana na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania.


Dopłaty stanowić będą pomoc publiczną, a co za tym idzie – przedsiębiorca będzie uprawniony do uzyskania łącznej pomocy publicznej wraz z dopłatami nie wyższej niż:


1) 100 tys. euro brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,
2) 120 tys. euro brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
3) 800 tys. euro brutto – w przypadku pozostałej pomocy.

 

Po wejściu w życie „Tarczy 4.0” przedsiębiorcy działający na terenie Polski będą mogli skorzystać z kolejnej formy pomocy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani omówieniem szczegółów dotyczących uzyskania dopłat do oprocentowania kredytów oraz wsparcia antykryzysowego w dobie COVID-19, eksperci Rödl & Partner pozostają do Państwa dyspozycji w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy

Partner

+48 32 330 12 07

Wyślij zapytanie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu