Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podatkowe formy wsparcia zawarte w rządowych tarczach antykryzysowych – aktualizacja

PrintMailRate-it

Marcin Muchowski

29 maja 2020 r.

 

Podatkowe formy wsparcia zawarte w rządowych tarczach antykryzysowych – aktualizacja

Ponieważ aktualnie obowiązują już trzy pakiety ustaw antykryzysowych, krótko podsumowujemy wynikające z nich możliwości:

 

1. CIT i PIT


• możliwość złożenia zeznania rocznego PIT i zapłaty podatku za 2019 r. do 31 maja 2020 r. bez konsekwencji karno-skarbowych,
• przedłużenie do 1 czerwca zapłaty daniny solidarnościowej i złożenia deklaracji (DSF-1) bez konsekwencji karno-skarbowych,
• możliwość rozliczenia straty w PIT oraz CIT z 2020 r. w zeznaniu za 2019 r.,
• odroczenie wpłaty zaliczek na PIT przez płatników do 1 czerwca 2020 r., w przypadku gdy u płatnika wystąpiły negatywne konsekwencje ekonomiczne, związane z pandemią COVID-19,
• odliczenie od podstawy opodatkowania określonych darowizn dokonanych w związku z COVID-19,
• przedłużenie terminu do zapłaty podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem (za marzec-maj 2020 r.) do 20 lipca 2020 r.,
• ograniczenie negatywnych dla dłużników konsekwencji tzw. ulgi na złe długi,
• umożliwienie podatnikom PIT i CIT rezygnacji z zapłaty zaliczek uproszczonych w trakcie roku podatkowego,
• umożliwienie dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla wybranych środków trwałych, nabytych w związku z COVID-19,
• możliwość odliczenia od dochodu kosztów poniesionych na działalność B+R w związku z COVID-19 przy obliczaniu miesięcznej zaliczki,
• umożliwienie zastosowania w trakcie roku podatkowego 5% podatku od tzw. kwalifikowanego dochodu z określonych praw własności intelektualnej (w ramach IP BOX),
• przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r. (termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych został przedłużony do 31 grudnia 2020 r.),
• zwiększenie limitów i katalogu zwolnień przedmiotowych w 2020 r. i 2021 r.

 

2. VAT


• zawieszenie stosowania nowej matrycy stawek podatku od towarów i usług do 1 lipca 2020 r.,
• odroczenie obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją (tzw. JPK VDEK) dla dużych podatników do 1 lipca 2020 r.,
• umożliwienie przesłania nabywcy paragonu lub faktury w uzgodnionej z nim formie elektronicznej.

 

3. Inne podatki


• podatek od nieruchomości – możliwość wprowadzania przez lokalne organy podatkowe dodatkowych zwolnień z podatku czy przedłużania terminów płatności podatku,
• odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2020 r.,
• zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych obrotu kryptowalutami.

Dodatkowo zmianie uległy przepisy w zakresie postępowań oraz kontroli podatkowych oraz odpowiedzialności karno-skarbowej, jak i sprawozdawczości m.in.:

• zrezygnowano z naliczania opłaty prolongacyjnej w związku z odroczeniem terminu płatności podatku,
• wydłużono do 14 dni termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy,
• zawieszono do 30 czerwca 2020 r. termin raportowania krajowych i transgranicznych schematów podatkowych (MDR),
• umożliwiono złożenie czynnego żalu w formie elektronicznej,
• wstrzymano postępowania egzekucyjne należności pieniężnych,
• zmieniono termin sporządzenia, zatwierdzenia i udostepnienia sprawozdania finansowego za 2019 r. (nowe terminy różnią się w zależności od rodzaju jednostki zobowiązanej do sporządzenia sprawozdania finansowego).

 

Informujemy, że 27 maja 2020 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu „Tarczy 4.0”. Jest to kolejny projekt mający na celu przeciwdziałanie negatywnym, gospodarczym skutkom pandemii.

 

Będziemy na bieżąco informować Państwa o nowych instrumentach. W przypadku Państwa zainteresowania wskazanymi powyżej możliwościami, specjaliści Rӧdl & Partner służą pomocą.

Kontakt

Contact Person Picture

Marcin Muchowski

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu