Mierzenie temperatury ciała pracownikom – czy jest zgodne z RODO

PrintMailRate-it

 

Jarosław Kamiński

12 maja 2020 r.

 

Wiele branż stopniowo wraca do prowadzenia działalności po przestoju związanym z epidemią koronawirusa. Nadal obowiązuje wiele obostrzeń i pojawia się wiele wątpliwości. Jedna z nich dotyczy tematu mierzenia temperatury ciała pracownikom w miejscu pracy oraz gościom np. hoteli i pensjonatów. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) opublikował opinię, która odpowiada na część pytań.

 

PUODO zaznaczył, że do prowadzenia takich badań niezbędna jest podstawa prawna, szczególnie że dane zdrowotne to dane szczególnej kategorii i ich przetwarzanie wymaga szczególnych procedur.  Przetwarzanie to jest ponadto ograniczone do określonych przypadków. Ochrona przed poważnymi  zagrożeniami o charakterze transgranicznym może być przesłanką do prowadzenia takiego przetwarzania (art. 9 ust. 2 lit. i) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych; uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


Główny Inspektor Sanitarny na mocy przyznanych mu uprawnień, może uznać mierzenie temperatury ciała pracowników za niezbędne. Dotyczy to również obowiązku przedstawiania przez pracowników zaświadczeń o ich stanie zdrowia. Decyzja GIS będzie w takiej sytuacji stanowić podstawę prawną przetwarzania danych zdrowotnych. Podstawą prawną, w sytuacji gdy mówimy o zakładzie pracy, nie może być natomiast zgoda pracownika na przetwarzanie danych złożona pracodawcy, ponieważ występuje między nimi nierówna relacja, nie można więc stwierdzić, że zgoda pracownika będzie w tej sytuacji w pełni dobrowolna.

Stanowisko PUODO nie jest jednak jednoznaczne szczególnie w kontekście przepisów Kodeksu pracy i odpowiedzialności pracodawców za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w zakładach pracy.

Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Kamiński

adwokat

Associate Partner

+48 22 244 00 27

Wyślij zapytanie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu