Koronawirus: odroczenie płatności składek ZUS

PrintMailRate-it

 

ZUS oferuje ulgi dla przedsiębiorców, którzy ze względu na epidemię koronawirusa borykają się z problemami finansowymi i nie mogą terminowo uiszczać bieżących składek na ubezpieczenia społeczne. W ramach ulgi przedsiębiorca może ubiegać się o odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.

Jak skorzystać z ulgi

Aby uzyskać ulgę należy złożyć udostępniony przez ZUS wniosek o odroczenie terminu płatności składek wraz z uzasadnieniem, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorcy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.
Wniosek taki złożyć można za pośrednictwem portalu PUE ZUS, wysłać pocztą bądź złożyć w specjalnej skrzynce, udostępnionej w tym celu w placówkach ZUS. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ZUS udostępni przedsiębiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej  umowę oraz inne dokumenty niezbędne do otrzymania ulgi, które podpisane należy złożyć w placówce ZUS. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, podpisane dokumenty będzie można wysłać w formie skanu na adres e-mail oddziału ZUS, zaś oryginały dostarczyć w terminie 14 dni od dnia ustania epidemii. Należy jednak pamiętać, że nieprzekazanie oryginałów w ww. terminie skutkowało będzie uznaniem umowy o odroczenie terminu płatności składek za niezawartą, a w konsekwencji naliczeniem odsetek od należności objętych umową.


Ponadto przedsiębiorcy, którzy zawarli z ZUS-em umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty bądź o odroczenie terminu płatności, mogą skorzystać z pomocy w postaci zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy, jeżeli termin płatności rat bądź składek przewidzianych w tej umowie wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy. Procedura ubiegania się o zawieszenie realizacji umowy jest taka, jak w przypadku odroczenia płatności składek.


Co z opłatą prolongacyjną?


Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w przypadku skorzystania z odroczenia terminu płatności składek, ZUS nie nalicza odsetek za zwłokę, jednak przedsiębiorca zobowiązany jest on do uiszczania tzw. opłaty prolongacyjnej. Wysokość tej opłaty to 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Opłata jest naliczana od następnego dnia po terminie płatności składki do dnia odroczenia włącznie.
Wstępny projekt tzw. „tarczy antykryzysowej” przewiduje jednak zniesienie opłaty prolongacyjnej dla przedsiębiorców ubiegających się o odroczenie płatności składek w związku z spadkiem obrotów spowodowanych koronawirusem, co oznacza, że skorzystanie z tej ulgi nie wiązałoby się dla przedsiębiorców z dodatkowymi kosztami.


Czy odroczenie płatności składek ZUS realnie wspomoże przedsiębiorców?

 

O ile w normalnych warunkach odroczenie terminu płatności składek ZUS może stanowić realną pomoc dla przedsiębiorcy borykającego się z przejściowymi problemami z płynnością finansową, o tyle w sytuacji tak poważnego kryzysu gospodarczego, z jakim stykamy się w związku z epidemią koronawirusa, trudno jest przyjąć, że 3-miesięczne odroczenie płatności składek realnie poprawi sytuację przedsiębiorcy. Epidemia spowodowała, że wiele firm nie może  prowadzić działalności gospodarczej, co skutkuje tym, że po upływie okresu odroczenia nie będzie w stanie uzyskać środków, z których mogłaby pokryć koszty składek na ubezpieczenia społeczne w skumulowanej wtedy wysokości.
Przedstawione przez rząd założenia projektu „tarczy antykryzysowej” nie przewidują całkowitego zwolnienia wszystkich przedsiębiorców z płatności składek ZUS w okresie kryzysu epidemicznego. Ulgę tego rodzaju zapowiedziano jednak dla wszystkich samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców (zatrudniających od 1 do 9 pracowników), których przychody spadły o więcej niż 50 % w stosunku do lutego 2020 roku. Zgodnie z zapowiedzią będą oni zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez trzy miesiące.
Będziemy informować Państwa na bieżąco o zmianach w zakresie ulg i udogodnień dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19.

 

 

Martyna Ryt

24 marca 2020 r.

Kontakt

Contact Person Picture

Michał Prokop

adwokat

Manager

+48 22 244 00 76

Wyślij zapytanie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu