Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Koronawirus: kolejne drobne obostrzenia już obowiązują

PrintMailRate-it

Grzegorz Szymborski

2 listopada 2020 r.

 

31 października weszła w życie czwarta już nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Określiła ona krąg podmiotów upoważnionych do sprawowania kontroli obowiązku kwarantanny oraz izolacji w warunkach domowych. Są to: organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

 

Przeważająca część zmian objęła działalność sanatoriów. Wprowadzono dodatkowe ograniczenia oraz nowe wyłączenia od nakazów zaprzestania wykonywania określonych działalności leczniczej, dopuszczając realizację świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową. Wznowiono świadczenia stacjonarne udzielane pacjentom w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia, przeniesione bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby, a także rehabilitację leczniczą dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

 

Nowe ograniczenia objęły z kolei możliwość rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w sytuacjach, gdy zaprzestanie lub niepodjęcie takiej rehabilitacji grozić może poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. W trosce o niedopuszczenie do powstania nowych ognisk choroby, do odwołania warunkiem rozpoczęcia takiej rehabilitacji jest uzyskanie przez kandydata na pacjenta negatywnego wyniku testu diagnostycznego na obecność koronawirusa. Materiał musi być pobrany nie wcześniej niż na 6 dni przed planowanym rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego. 

 

Do odwołania na placówki wsparcia dziennego określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożono nakaz realizacji swoich zadań wyłącznie w sposób zdalny.

 

Na czas nieokreślony zarządzono zaprzestanie organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zakaz ma charakter retroaktywny, obejmuje bowiem turnusy rozpoczęte 24 października.

 

 

Kontakt

Contact Person Picture

Michał Prokop

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu