Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Dematerializacja akcji a koronawirus

PrintMailRate-it

Jarosław Kamiński

14 kwietnia 2020 r.

 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która stanowi część pakietu tzw. tarczy antykryzysowej, nie przewiduje zmiany terminu przeprowadzenia w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych dematerializacji akcji, dlatego przypominamy o wprowadzonym obowiązku.


Od  1 stycznia 2021 r. wszystkie akcje mające postać dokumentu utracą swoją ważność. Z tego powodu należy podjąć odpowiednie kroki już w tym roku.


Jak dematerializować?

Ustawa przewiduje dwa sposoby dematerializacji akcji w spółce. Jednym z nich jest rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych, drugim rejestracja akcji w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
Do 30 czerwca 2020 r. każda niepubliczna spółka akcyjna oraz komandytowo-akcyjna jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. domem maklerskim). Spółka musi również w tym czasie pierwszy raz wezwać akcjonariuszy do złożenia swoich akcji w siedzibie spółki. Stosowna zmiana dotyczy także spółek publicznych, których akcje nie są przedmiotem publicznego obrotu.


Decyzja o zawarciu umowy z podmiotem uprawnionym musi zostać podjęta na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W uchwale obowiązkowo należy wskazać konkretny podmiot, który będzie prowadził taki rejestr. 


Wezwanie akcjonariuszy

Spółka ma obowiązek pięciokrotnie wezwać swoich akcjonariuszy do złożenia akcji. Pierwsze wezwanie musi nastąpić do 30 czerwca 2020 r. a ostatnie do 31 października 2020 r. Wezwanie musi zostać udostępnione na stronie internetowej spółki, którą od 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna ma obowiązek prowadzić. Po uzyskaniu dokumentów akcji od akcjonariuszy spółka powinna wydać odpowiednie pokwitowania swoim akcjonariuszom. 


Wypełnienie wskazanych wyżej obowiązków w tym roku jest kluczowe, ponieważ ustawa przewiduje sankcję grzywny w wysokości 20 000 zł oraz odpowiedzialność karną dla członków zarządu spółki za niewykonanie tych obowiązków. 


Oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie w przeprowadzeniu całego procesu. Pomagamy w doborze odpowiedniego podmiotu prowadzącego rejestr, negocjacjach na etapie podpisywania z nim umowy oraz przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z niniejszym procesem.


Webinarium o dematerializacji akcji.

Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Kamiński

adwokat

Partner

+48 694 207 482

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu