Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Znakowanie produktów ekologicznych

PrintMailRate-it

Konsumenci, którym zależy na spożywaniu wartościowej żywności, zwracają uwagę na informacje umieszczone na opakowaniach wybranych produktów. Aby ułatwić im identyfikację żywności wytworzonej metodą ekologiczną, stosuje się specjalne znakowanie produktów ekologicznych – na opakowaniach produktów wytworzonych na terenie Unii Europejskiej zamieszcza się logo rolnictwa ekologicznego.


Znakowanie produktów ekologicznych – podstawa prawna


Znakowanie produktów ekologicznych – a precyzując zasady oznakowania żywności wytworzonej w gospodarstwach ekologicznych – regulują dwa unijne rozporządzenia:

 

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91,
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.


Tylko produkty wytworzone w oparciu o zasady rolnictwa ekologicznego – i spełniające tym samym określone wymogi – mogą zostać oznakowane przy użyciu określeń „ekologiczny”, „eko” czy „bio”. Znakowanie produktów ekologicznych choćby przez podmioty wprowadzające je do obrotu wymaga uzyskania stosownych certyfikatów.


Podstawowe symbole produktów ekologicznych w UE


Na terenie Unii Europejskiej logo produkcji ekologicznej jest liść stworzony z 12 gwiazdek na zielonym tle. Ten znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego może być umieszczany między innymi na:

 

  • produktach spożywczych wytworzonych w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej i sprzedawanych jako ekologiczne,
  • ekologicznych produktach importowanych – produkt musi wówczas spełniać wymagania określone w rozporządzeniach,
  • materiałach informacyjnych wytworzonych na potrzeby prowadzonych kampanii społecznych i dotyczących żywności ekologicznej.


Korzystanie z unijnego logo produkcji ekologicznej nie oznacza, że producent czy dystrybutor nie może stosować innych logo. W wielu krajach unijnych stosuje się logo krajowe czy prywatne, które mogą być dla konsumentów bardziej znajome niż wspólnotowe logo produkcji ekologicznej.


Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego – co powinno znaleźć się na etykiecie


Unijne rozporządzenia dotyczą znakowania produktów ekologicznych. Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego (logo produkcji ekologicznej) może być umieszczany na etykietach produktów ekologicznych, przy czym dodatkowe obowiązkowe oznaczenia to:

 

  • numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej, której podlega podmiot gospodarczy odpowiedzialny za wytworzenie produktu. Zaczyna się on od akronimu określającego kraj;
  • oznaczenie miejsca, w którym został wyprodukowany ekologiczny produkt. Stosuje się określenie „rolnictwo UE”, „rolnictwo spoza UE” lub „rolnictwo UE/spoza UE”, przy czym oznaczenia „UE” lub „spoza UE” mogą być zastąpione lub uzupełnione nazwą kraju. Warunkiem jest jednak, aby wszystkie surowce użyte do wytworzenia produktu wyprodukowano w tym kraju.


Dodatkowe informacje muszą znaleźć się w tym samym polu co logo. Zarówno znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego, jak i dodatkowe oznaczenia muszą być dobrze widoczne i czytelne.

Kontakt

Contact Person Picture

dr Anastazja Niedzielska-Pitera

radca prawny

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu