Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Jak uzyskać certyfikat BIO?

PrintMailRate-it

 

W ostatnich latach sektor rolnictwa ekologicznego charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. Konsumenci coraz chętniej sięgają po produkty, na etykietach których znajduje się określenie bio czy eko. Jednak prawo do używania tych sformułowań nie przysługuje każdej firmie produkującej żywność czy realizującej import z krajów trzecich – konieczne jest uzyskanie certyfikatu. Eksperci z Rödl & Partner wspierają przedsiębiorców w procesie certyfikacji.


Jak uzyskać certyfikat żywności ekologicznej?

Rosnące zainteresowanie produktami wyprodukowanymi w ekologicznych gospodarstwach powoduje, że wielu producentów rolnych, przetwórców, dystrybutorów czy importerów zastanawia się, jak uzyskać certyfikat bio. W tym celu konieczne jest przejście procedury przewidzianej przepisami.


Złożenie wymaganej dokumentacji

 Uzyskanie certyfikatu ekologicznego rozpoczyna się od złożenia wniosku (zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego) wraz z załącznikami do instytucji wydającej certyfikat. Taki obowiązek ciąży między innymi na gospodarstwach rolnych czy podmiotach prowadzących import i wprowadzających żywność do obrotu.


Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego należy złożyć na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


Zawarcie umowy

 Po zarejestrowaniu wniosku jednostka certyfikująca informuje podmiot o objęciu go systemem kontroli oraz wysyła dokumenty do podpisu, w tym wniosek o certyfikację wraz z umową. Podpisanie umowy nie jest równoznaczne z przyznaniem certyfikatu bio – konieczny jest jeszcze pozytywny wynik kontroli.


Kontrola i certyfikacja przez instytucję

Jak uzyskać certyfikat bio? Kolejnym krokiem procedury jest przeprowadzenie kontroli wnioskującego podmiotu, na przykład producenta. Jeżeli jej wynik będzie pozytywny, wydany zostanie certyfikat na produkty rolnictwa ekologicznego. Wówczas też na etykiecie produktu mogą zostać umieszczone oznaczenia wskazujące na jego ekologiczne pochodzenie, takie jak „bio” czy „eko”.


Instytucje wydające certyfikaty

Certyfikat ekologiczny (certyfikat zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego) w drodze decyzji wydają i wycofują instytucje certyfikujące. Zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym:

  • za jednostki certyfikacyjne uznaje się podmioty, które otrzymały stosowne upoważnienie od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • każda jednostka certyfikacyjna ma numer identyfikacyjny, a zakres jej upoważnienia wynika z otrzymanej od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzji;
  • jednostki certyfikacyjne prowadzą systematyczne kontrole u podmiotów, którym przyznały certyfikat bio, aby monitorować, czy spełniają one wymogi – kontrola poprzedzająca przyznanie certyfikatu nie jest więc jedyną formą weryfikacji;
  • do nadzoru instytucji wydających certyfikaty i żądania od nich informacji upoważniona jest Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


Lista jednostek certyfikacyjnych jest dostępna na stronach internetowych zarówno Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


Są Państwo zainteresowani wprowadzaniem do obrotu produktów pochodzących z ekologicznych gospodarstw? Prawnicy Rödl & Partner oferują pomoc w skompletowaniu dokumentacji i dopełnieniu formalności związanych z uzyskaniem niezbędnego certyfikatu.

Kontakt

Contact Person Picture

dr Anastazja Niedzielska-Pitera

radca prawny

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu