Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Certyfikat ekologiczny

PrintMailRate-it

 

Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów coraz większą popularnością cieszą się produkty ekologiczne. Prowadząc produkcję żywności zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego czy wprowadzając do obrotu takie produkty, warto uzyskać certyfikat ekologiczny. Oferowanie produktów z certyfikatem ekologicznym może korzystnie przełożyć się na zainteresowanie asortymentem wśród konsumentów.


Wymagania certyfikatu ekologicznego

Aby dla danego produktu można było uzyskać certyfikat ekologiczny, musi on pochodzić z gospodarstwa ekologicznego. Wymogi stawiane przed takimi gospodarstwami odnoszą się między innymi do prowadzenia produkcji bez stosowania sztucznych nawozów czy pestycydów.


W rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 można znaleźć wymogi dotyczące żywności przetworzonej. Aby można było ją uznać za ekologiczną:

  • co najmniej 95 proc. masy jej składników pochodzenia rolniczego muszą stanowić składniki ekologiczne;
  • przy jej produkcji nie mogą być wykorzystywane techniki czy substancje, które odtwarzają właściwości utracone choćby w procesie przechowywania;
  • mogą być w niej stosowane jedynie te dodatki czy środki aromatyzujące, które zostały dopuszczone do użytku w produkcji ekologicznej.


Spełnienie wymogów oznacza, że zainteresowany podmiot może ubiegać się o certyfikat bio.


Certyfikat produktu ekologicznego – dlaczego warto o niego zadbać?

Lista powodów, dla których warto uzyskać certyfikat ekologiczny, jest długa. Mając taki certyfikat, przedsiębiorstwo przede wszystkim zyskuje pewność, że oferuje produkt bezpieczny i z dobrym składem. Jakie są inne argumenty przemawiające za tym, aby uzyskać certyfikat bio?

  • Zapotrzebowanie na ekologiczne produkty – rośnie ono z roku na rok, co ma związek z coraz większą świadomością konsumentów.
  • Wyższy zarobek – konsumenci są przyzwyczajeni, że certyfikat ekologiczny podwyższa cenę produktu, ale są skłonni zapłacić więcej za jakość.
  • Budowa wizerunku firmy dbającej o środowisko – to oznacza mniejsze środki przeznaczone na marketing.
  • Ograniczenia stawiane tradycyjnemu rolnictwu – kolejne zmiany prawne mogą doprowadzić do tego, że rolnictwo tradycyjne przestanie się opłacać.
  • Możliwość pozyskania dopłat do prowadzonej produkcji – dotyczą one rolników prowadzących ekologiczne gospodarstwa.

Certyfikat produktu ekologicznego oznacza też, że prowadzona działalność gospodarcza nie ma negatywnego wpływu na środowisko, ale przyczynia się do zwiększenia żyzności ziemi.


Cena certyfikatu ekologicznego

Certyfikat produktu ekologicznego (certyfikaty żywności) jest wydawany odpłatnie. Jaka jest cena wydania certyfikatu ekologicznego? Najczęściej wynosi ona od 1000 do 2000 zł. Jednostki certyfikacyjne często uzgadniają wysokość opłaty indywidualnie z ubiegającym się o certyfikację podmiotem, niektóre z kolei wprowadziły transparentny cennik. Cena certyfikatu może być uzależniona także od liczby produktów, gdy o jego wydanie ubiega się podmiot prowadzący obrót wyrobami ekologicznymi.


Podpisanie umowy z jednostką certyfikującą rolnictwo ekologiczne wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty, bez względu na wynik kontroli, od której uzależnione jest wydanie certyfikatu.


Jeżeli chcą Państwo zapewnić sobie merytoryczne wsparcie podczas procesu certyfikacji, zapraszamy do kontaktu. W zespole Rödl & Partner pracują prawnicy z dużym doświadczeniem w zakresie uzyskiwania certyfikatu ekologicznego.

Kontakt

Contact Person Picture

dr Anastazja Niedzielska-Pitera

radca prawny

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu