Ostatnie szanse na pozyskanie dofinansowania w obecnej perspektywie unijnej

PrintMailRate-it

 

Szymon Smoleń

24 września 2020 r.

 

Konkursy tematyczne w ramach Szybkiej Ścieżki- KORONAWIRUSY i AGROTECH

 

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe – KORONAWIRUSY


Cel: realizacja projektów B+R mających na celu rozwój produktów
Termin naboru wniosków: do 31 grudnia 2020 r.
Budżet konkursu: 200 mln zł
Poziom dofinansowania: do 80% (dofinansowanie uzależnione jest od statusu wielkości przedsiębiorstwa)

 

Głównym założeniem konkursu jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, ale również poprawa bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa. Podstawowe obszary tematyczne, w które wpisywać powinny się projekty to diagnostyka, leczenie i profilaktyka. Zarówno urządzenia do wykrywania obecności wirusa, innowacyjne testy diagnostyczne, badania nad lekami oraz prace nad szczepionką oraz działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii, jak na przykład innowacyjne urządzenia do dystrybucji preparatów dezynfekujących, innowacyjne systemy dezynfekcji czy inne zrobotyzowane systemy teleinformatyczne, termowizyjne, bezdotykowe.


W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie projekty realizowane przez MŚP i duże przedsiębiorstwa na terenie całej Polski, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Dofinansowanie można uzyskać m.in. na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace B+R, podwykonawstwo prac B+R, koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej oraz budynków i gruntów, materiały, surowce i koszty elementów do budowy prototypów.

 

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe – AGROTECH


Cel: realizacja projektów B+R mający na celu rozwój nowych produktów, nowych technologii w sektorze rolnym
Termin naboru wniosków:  do 6 listopada 2020 r.
Budżet konkursu: 100 mln zł
Poziom dofinansowania: do 80% (dofinansowanie uzależnione jest od statusu wielkości przedsiębiorstwa)

 

Konkurs skierowany dla przedsiębiorstw myślących o zmianach w rolnictwie, innowacyjnych rozwiązaniach możliwych do zastosowania w sektorze rolno-spożywczym, projektach badawczo-rozwojowych w zakresie agrotechniki. Skierowany jest zarówno do MŚP jak i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów także z udziałem jednostek naukowych. Projekt jednak nie może być realizowany w województwie mazowieckim. Innowacje w tym sektorze mogą prowadzić do produkcji zdrowej żywności przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii do jej produkcji jednocześnie dbając o środowisko naturalne i ochronę klimatu i mieć pozytywny wpływ na zdrowie konsumentów. Innowacyjność danego rozwiązania powinna być minimalnie na poziomie krajowym, a następnie wdrożona na rynek. Jesteśmy jednym z czołowych dostawców żywności dlatego poziom technologiczny w rolnictwie wymaga modernizacji.


Zakres tematyczny konkursu obejmuje zarówno zaawansowaną mechanizację, automatyzację i robotyzację w rolnictwie, np. prototyp robota rolniczego,  digitalizację produkcji, smart fields- zabiegi agrotechniczne minimalizujące nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko, jak również przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjną żywność czy bioenergię i biomateriały.


Wsparcie otrzymać można na prowadzenie badań przemysłowo-rozwojowych i prac przedwdrożeniowych, a sfinansować można m.in. koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, materiałów czy podzespołów.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem związanym z pozyskaniem dotacji, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami A1 Europe i Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Pilecka

Manager

+48 692 681 982

Wyślij zapytanie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu