Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Najważniejsze programy dotacyjne i powiązane z nimi ulgi w nowej perspektywie unijnej 2021–2027

PrintMailRate-it

Szymon Smoleń

21 czerwca 2021 r.

 

Polska otrzyma ok. 76 mld euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Środki te zostaną przeznaczone na realizację różnych inwestycji z zakresu m.in. przedsiębiorczości, cyfryzacji, infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki, edukacji. W procesie pozyskiwanych środków, większego znaczenia nabiorą również priorytety unijne, takie jak badania, innowacje, cyfryzacja i ekologia.


Podział funduszy z UE


Znany jest już podział środków na poszczególne programy krajowe i regionalne. Największe fundusze unijne zostaną przeznaczone na poniższe programy krajowe:

 

 • FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) –– będzie wspierał największe inwestycje infrastrukturalne (drogi, koleje, transport publiczny), walkę ze zmianami klimatu, ochronę środowiska, gospodarkę o obiegu zamkniętym, wyzwania związane z Europejskim Zielonym Ładem – aż 25,1 mld euro;
 • FENG( Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) – będzie jednym z głównych źródeł finansowania projektów badawczo-rozwojowych, wdrożeń nowych innowacyjnych rozwiązań, infrastruktury B+R, automatyzacji i robotyzacji, cyfryzacji oraz projektów zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki – prawie 8 mld euro.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie od 2022 r.

 

 • prace badawczo-rozwojowe na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego – od badań przemysłowych przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu i testowanie go;
 • finansowanie kosztów inwestycji w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę, która w powiązaniu z agendą badawczą służy do prowadzenia prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług;
 • finansowanie różnych form wdrożenia oraz kosztów z nim związanych. Przykładowe koszty obejmują prace przedwdrożeniowe, uzyskanie praw ochrony własności intelektualnej lub ich obronę, zakup maszyn i innych elementów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania w przedsiębiorstwie

 

Kto może skorzystać z dotacji

 

 • wszystkie przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa);
 • sektor nauki;
 • konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi;
 • Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), czyli ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji, instytucje finansowe.

 

Wymóg komponentu B+R


Korzyści z posiadania działu B+R jest wiele, m.in.:

 

 • możliwość rozwoju przedsiębiorstwa, jego strategii, usług i oferty, wprowadzenie innowacji;
 • rozwój i wprowadzenie na rynek nowych produktów;
 • wzrost konkurencyjności;
 • dostęp do specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej;
 • nowoczesne metody produkcji;
 • korzyści podatkowe – ulga B+R.

 

Ulgi i dotacje


W planach pojawia się coraz więcej ulg, m.in.: ulga dla inżynierów/naukowców, ulga na prototyp, ulga B+R, IP BOX. Łączenie pomocy publicznej w ramach różnych ulg, SSE/PSI, grantów i dotacji okazuje się zasadne. W programie dotacyjnym FENG wymogiem dla firm będzie komponent badawczo-rozwojowy w kompleksowym projekcie. Przydatnym będzie wcześniejsze wydzielenie jednostki B+R w przedsiębiorstwie lub utworzenie laboratorium. Wówczas prace badawczo-rozwojowe będzie można szybciej realizować, a szanse na otrzymanie dotacji wzrosną.

 

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu