Budowanie silnej marki przez design szansą na lepsze jutro

PrintMailRate-it

 

Szymon Smoleń, A1 Europe

9 listopada 2020 r.

 

Dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą rozwijać się poprzez design, myślą nad wprowadzeniem na rynek nowego produktu przeznaczonego dla osób z ograniczeniami fizycznymi lub poznawczymi, PARP ogłosiła konkurs POIR 2.3.5: Design dla przedsiębiorców. Firma będzie mogła podjąć współpracę z projektantem i stworzyć indywidualną strategię wzorniczą dla swojego przedsiębiorstwa, a tym samym, zbudować przewagę konkurencyjną w oparciu o wzornictwo (program nie dotyczy makroregionu Polski Wschodniej, czyli województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego).

 

Coraz częściej zaczynamy zwracać uwagę na znaczenie designu. Niestety większość przedsiębiorstw nie posiada odpowiednich środków finansowych na realizację dużych projektów związanych z designem. Takim przedsiębiorcom PARP daje szansę na pozyskanie środków i realizację tego typu przedsięwzięć.

 

Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?

Celem konkursu jest współpraca przedsiębiorstwa z projektantami, dzięki czemu zaprojektowane zostaną innowacyjne produkty (design). Wynikiem ma być będzie wdrożenie projektu do produkcji, a dzięki dofinansowaniu sfinansować będzie można np. zakup niezbędnych maszyn i urządzeń.


Środki dofinansowania mogą być między innymi na usługi doradcze, licencje i patenty oraz zakup odpowiedniego sprzętu. Poziom finansowego wsparcia zależy od rodzaju firmy oraz lokalizacji projektu i wynosi maksymalnie 85% na zakup usług doradczych związanych ze strategią wzorniczą i designem, natomiast w części inwestycyjnej, zgodnie z mapą pomocy regionalnej, maksymalnie 55%.

 

Kto ma być odbiorcą nowego produktu?

Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania jest ulepszenie produktu i zapewnienie, aby  odpowiadał na wymogi osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności. Do grupy beneficjentów nowych produktów mogą należeć m.in. osoby na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się, osoby z niedowładem kończyn górnych, niewidome i słabo widzących, osoby głuche i słabo słyszące, z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego) czy kobiety w ciąży. Projekty mają służyć komercjalizacji produktów, więc docelowo mają służyć nie tylko przedstawicielom wymienionych grup.

 

Do produktów, które można zaprojektować w ramach działania 2.3.5 POIR należą np. oprogramowanie, sprzęt medyczny, urządzenia elektroniczne, narzędzia itd.

 

Terminy

Wnioski w konkursie można składać od 24 listopada 2020 r. do 28 lipca 2021 r., przedsiębiorcy mogą otrzymać projektu ponad 1,1 mln zł ze środków unijnych. Łączna pula środków do rozdysponowania wynosi 70 mln zł.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani dofnansowaniem do działalności, zachęcamy do kontaktu z ekspertami A1 Europe i Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Pilecka

Manager

+48 692 681 982

Wyślij zapytanie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu