Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ustawa AML: CUW jako instytucja obowiązana

PrintMailRate-it

1L.png

 

Karolina Sieraczek

15 listopada 2021 r.

 

W rozumieniu przepisów ustawy AML tzw. centra usług wspólnych (dalej: SSC, and. Shared Service Center) są kwalifikowane jako instytucja obowiązana.

 

W związku z tym SSC są zobowiązane do przestrzegania procedur i obowiązków określonych w ustawie AML, takich jak m.in.:

 

  • wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • bieżącej weryfikacji tej procedury oraz w razie potrzeby jej aktualizacji.

 

Obowiązek ten dotyczy SSC, które świadczą usługi choćby dla jednego podmiotu z grupy. Ustawa nie przewiduje wyjątków w tym zakresie.

 

W tym roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy AML nakładająca obowiązek dostosowania i aktualizacji wewnętrznych systemów AML do nowych wymogów w obszarze AML. Zatem konieczne jest zweryfikowanie dotychczasowej procedury wewnętrznej oraz jej dopasowanie do nowego stanu prawnego.
 
Od 31 paździenika 2021 r. działa również nowy rejestr działalności na rzecz spółek i trustów (dalej: Rejestr). Czynności wykonywane przez spółki z obszaru SSC mogą wchodzić w zakres usług powodujących obligatoryjność zgłoszenia do Rejestru. Takimi usługami są m.in. udostępnianie adresu prowadzenia działalności, adresu korespondencyjnego, a także świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji. Na zgłoszenie do Rejestru dla działających już w obszarze SSC podmiotów jest czas do 30 kwietnia 2022 r. Warto jednak już dziś przeprowadzić analizę, czy prowadzona przez SSC działalność powoduje obowiązek rejestracji.
 
Należy również pamiętać o innych obowiązkach związanych z ustawą AML, m.in. o obowiązku wpisu i aktualizacji danych beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR). Zalecamy weryfikację Państwa wpisu i potwierdzenie jej aktualności. Warto pamiętać, że obowiązek weryfikacji wpisów z posiadanymi dokumentami i zgłaszania nieprawidłowości, został nałożony m.in. na banki.

Kontakt

Contact Person Picture

Karolina Sieraczek

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu