Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nowe obowiązki dla przedsiębiorstw z łańcucha dostaw

PrintMailRate-it

​Karolina Sieraczek

9 maja 2023


Unijny ustawodawca coraz większą wagę przykłada do przestrzegania standardów należytej staranności wobec wszystkich podmiotów biorących udział w łańcuchu dostaw. Dotyczy to podmiotów mających swoją siedzibę zarówno w UE, jak i poza.

Pojęcie łańcucha dostaw obejmuje szereg podmiotów uczestniczących w danym procesie, w szczególności dostawców komponentów i maszyn, dostawców surowców mineralnych oraz podmiotów z branży logistyki, produkcji i sprzedaży.

Celem tych działań ma być wzmocnienie ochrony praw człowieka poprzez nakładanie na przedsiębiorstwa nowych obowiązków kontrolnych wobec swoich dostawców i ich poddostawców. 

Ochrona środowiska


Kolejną kwestią, na którą unijny ustawodawca zwraca uwagę, to ochrona środowiska. Jest to obszar wymagający ochrony i poszerzenia odpowiedzialności przedsiębiorstw za negatywne skutki ich działalności gospodarczej.  

Dyrektywa o łańcuchu dostaw


Prekursorem wdrażania wytycznych z dyrektywy o łańcuchu dostaw (Supply Chain Act) były Niemcy. Ustawa o łańcuchu dostaw obowiązuje w Niemczech od 1 stycznia 2023 r. 

Od 1 stycznia 2024 r. rozszerzy się krąg podmiotów, które podlegają obowiązkom z niej wynikającym, o przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej tysiąc osób. Oznacza to, że coraz więcej firm będzie zobowiązanych do wdrażania środków kontrolnych czy analizy ryzyka wobec swoich partnerów biznesowych. Negatywna weryfikacja może prowadzić do konieczności rozwiązania dotychczasowych umów.


Więcej o dyrektywie o łańcuchu dostaw przeczytasz tu: Insights: International Supply Chains


Obecnie procedowane są kolejne regulacje w tym zakresie, np. dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Oznacza to, że działania w zakresie zapewnienia przestrzegania m.in. standardów pracy i ochrony środowiska będą się tylko nasilały. 

Warto już teraz wypracować zgodne z nowymi przepisami procedury kontrolne i zapobiegawcze oraz wprowadzić odpowiednie zapisy w zawieranych umowach. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci uniknąć ewentualnej odpowiedzialności.

Kontakt

Contact Person Picture

Karolina Sieraczek

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu