Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny

PrintMailRate-it

Rafał Szymański

2 lutego 2021 r.​

 

Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.


Wysokość grzywny a wynagrodzenie minimalne


Minimalne wynagrodzenie ma bezpośredni wpływ na wysokość orzekanych kar grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w tym na wysokość nakładanych mandatów karnych za wykroczenia skarbowe.
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 15 września 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1596 z dnia 15.09.2020 r.) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wynosi  2 800 zł. W porównaniu do 2020 r. zostało zwiększone o 200 zł.
Warto zaznaczyć, że wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalona w dacie czynu ma kluczowe znaczenie dla stwierdzenia, czy sprawca dopuścił się przestępstwa skarbowego, czy wykroczenia skarbowego.


Definicje


Za wykroczenie skarbowe zostanie uznane zachowanie będące czynem zabronionym przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu w czasie jego popełnienia nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia – zatem od 2021 r. kwoty 14 000 zł.


Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego (tj. Dz.U.2020 poz.19 z dnia 8 stycznia 2020 r., dalej jako „KKS”) za przestępstwa skarbowe orzeka się m.in. karę grzywny określoną w stawkach dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności (art. 23 §3 KKS). Wymierzając karę grzywny sąd określa każdorazowo liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720 (art. 23 §1 KKS).


Odnośnie do wykroczeń skarbowych należy wskazać, że kara grzywny za wykroczenie skarbowe orzekana jest kwotowo i może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że Kodeks w konkretnym przypadku stanowi inaczej (art. 47 §1 oraz art. 48 §1 KKS).


Z kolei na sprawcę wykroczenia skarbowego może zostać nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego, przy czym w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 48 §2 KKS).


Zarówno w przypadku przestępstwa skarbowego, jak i wykroczenia skarbowego dopuszczalne jest wydanie wyroku nakazowego. Odnośnie do przestępstwa skarbowego można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą (art. 23 §2 KKS). W przypadku wykroczenia skarbowego można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 48 §3 KKS).


Grzywny w liczbach


W poniższej tabeli przedstawiono wartości krańcowe orzeczenia grzywny w 2020 r. w porównaniu do 2021 r. (decydujące znaczenie dla ustalenia możliwej do orzeczenia kary grzywny ma data czynu):

 

 

​2020 r.​2021 r.
​Maksymalna wysokość grzywny za przestępstwo skarbowe​24.960.960,00 zł​26.879.997,60 zł
​Minimalna wysokości grzywny za przestępstwo skarbowe​866,70 zł​933,40 zł
​Maksymalna wysokość grzywny za
wykroczenie skarbowe
​52.000,00 zł​56.000,00 zł
​Minimalna wysokość grzywny za
wykroczenie skarbowe
​260,00 zł​280,00 zł
​Maksymalna wysokość grzywny za wykroczenie skarbowe
nałożona w drodze mandatu karnego
​5.400,00 zł​5.600,00 zł
​Minimalna wysokość grzywny za wykroczenie skarbowe
nałożona w drodze mandatu karnego
​260,00 zł​280,00 zł

 

* w przedstawionym zestawieniu nie uwzględniono możliwości zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia, ani obostrzenia kary na gruncie KKS

 

 

 

Kontakt

Contact Person Picture

Rafał Szymański

adwokat

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu