Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Compliance – co to jest? Jak wdrożyć compliance?

PrintMailRate-it

Łukasz Napiórkowski

10 maja 2021 r.

 

Compliance – co oznacza?


Compliance to zbiór opracowanych i wdrożonych zasad postępowania w firmie, dzięki którym może działać zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, a także innymi normami postępowania. Rezultatem compliance jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, które miałyby negatywny wpływ na kontakty z klientami i kontrahentami oraz obniżyłyby wartość firmy.


Compliance po polsku

 

Jak przetłumaczyć „compliance”? Tłumaczenie językowe dosłownie przedstawia to słowo jako „zgodność”. Pojęcie to pochodzi od angielskiego czasownika „to comply”, czyli „stosować się do czegoś”. To trafione wyjaśnienie, ponieważ istotą compliance jest dostosowanie wewnętrznych procedur firmy i sposobu jej funkcjonowania do pewnych norm, do których przestrzegania dany podmiot jest zobowiązany.

 

Dział compliance – czym się zajmuje?


W wielu firmach, szczególnie i pierwotnie w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych tworzone są działy compliance, które mają rozległe kompetencje. Wśród nich można wskazać m.in. mitygowanie odpowiedzialności karnej osób zarządzających, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, monitorowanie procedur antykorupcyjnych czy szkolenia pracowników. Dział compliance nie działa jednak tylko wewnątrz organizacji, ale również na zewnątrz – chroni dane osobowe lub opracowuje katalog dobrych praktyk w kontaktach z kontrahentami.

 

Jak wdrożyć compliance?


Wdrożenie compliance odbywa się etapami. W pierwszej kolejności konieczne jest dokładne przyjrzenie się działalności firmy. W tym celu dokonuje się analizy (audytu), który pozwala m.in. zidentyfikować główne zagrożenia i na tej podstawie stworzyć odpowiednie procedury. Kolejny krok to implementacja opracowanego sposobu postępowania, jego testowanie oraz wprowadzenie ewentualnych zmian. Nierozłącznym elementem compliance jest również szkolenie kadry zarządzającej oraz pracowników.


Compliance – jakie są korzyści


Wdrożenie efektywnego systemu compliance w przedsiębiorstwie przynosi pożądane korzyści np. w postaci uniknięcia odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej, ograniczenie ryzyka wystąpienia nadużyć i szybkie identyfikowanie zagrożeń. Compliance nie bez powodu rozpatruje się też w kontekście wizerunku firmy – zaufanie do niej rośnie, a to wpływa na jej wartość.

Kontakt

Contact Person Picture

Łukasz Napiórkowski

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu