Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zmiany w obrocie paliwami ciekłymi

PrintMailRate-it

Tadeusz Piekłowski​

14 lipca 2023


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 

Projekt dotyczy znaczących zmian w obrocie paliwami ciekłymi oraz wprowadza nowy system teleinformatyczny – Centralną Ewidencję Wyrobów Akcyzowych (CEWA), który pozwoli na przejście z papierowych ewidencji i dokumentacji na ich elektroniczne wersje. Dla przedsiębiorców oznacza to duże zmiany i wyzwania. 

Najważniejsze rozwiązania


  • Podmioty gospodarcze uczestniczące w obrocie paliwami napędowymi będą zobowiązane do rejestracji miejsc dostarczania paliw. Obowiązek rejestracji będzie miał charakter jednorazowy, przed dokonaniem pierwszej dostawy. 
  • Rozszerzony zostanie nadzór koncesyjny nad procesem rozlewania gazu do butli. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą musiały zgłaszać zakładowe stacje paliw ciekłych do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który będzie sprawował nad nimi kontrolę. 
  • Wprowadzony zostanie obowiązek koncesyjny dla procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych.
  • Wprowadzenie CEWA, czyli bezpłatnego systemu teleinformatycznego, który umożliwi przejście z papierowych ewidencji i dokumentacji akcyzowych na wersje elektroniczne. 
  • Objęcie koncesją na wytwarzanie paliw ciekłych i na obrót paliwami ciekłymi nowych rodzajów paliw ciekłych, w szczególności smarów.
  • Ujednolicenie wymagań dla wpisu do Rejestru podmiotów przywożących z wymaganiami związanymi z przywozem paliw ciekłych realizowanych na potrzeby koncesjonowanego obrotu z zagranicą.
  • Wprowadzenie obowiązku weryfikowania przez uczestników rynku, czy spełniają oni wymogi ustawowe w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Weryfikacji podlegać będą ogólnodostępne informacje, np. zgłoszenie do prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych , posiadanie wymaganej koncesji.


Terminy


Nowe rozwiązania – z wyjątkami – mają wejść w życie po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia. W zakresie wdrożenia CEWA przez podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji akcyzowych przewidziano 18-miesięczny okres przejściowy, liczony od 1 lutego 2024 r.

Projekt przewiduje rewolucyjne zmiany na które warto przygotować się z wyprzedzeniem. W przypadku szczegółowych pytań – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Tadeusz Piekłowski

agent celny

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu