Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wysokość progów INTRASTAT w 2024

PrintMailRate-it

​Tadeusz Piekłowski

17 stycznia 2024


Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokość progów statystycznych na 2024 r. w systemie INTRASTAT.
 
W porównaniu do 2023 r. zmieniła się ich wysokość zarówno w progach podstawowych, jak i szczegółowych dla obu kierunków.  
 

Porównanie wysokości progów w 2023 i 2024
Kiedy dokonać zgłoszenia INTRASTAT

 
Zgłoszeń muszą dokonać podmioty prowadzące obrót towarowy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek przekazywania informacji dotyczy podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone progi statystyczne. 
 
Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w którym dokonano wywozu lub przywozu towarów. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy należy dokonać nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy.
 

Sankcje

 
W przypadku, gdy podmiot zobowiązany nie dokona zgłoszenia INTRASTAT lub dokona błędnego zgłoszenia, organ celny może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3 tys. zł za jeden okres sprawozdawczy w odniesieniu do każdego rodzaju obrotu.
 
Jeśli nie wiesz, jak przygotować i złożyć deklarację INTRASTAT – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Tadeusz Piekłowski

agent celny

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu