Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wysokość progów INTRASTAT w 2023

PrintMailRate-it

​Tadeusz Piekłowski

20 grudnia 2022


7 grudnia 2022 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokość progów statystycznych na 2023 r. w systemie INTRASTAT.

W porównaniu do 2022 r. zmieniła się ich wysokość zarówno w progach podstawowych, jak i szczegółowych dla obu kierunków.  

Wysokość progów od 1 stycznia 2023 


1. Próg podstawowy 
  • dla przywozu: 5 000 000 zł
  • dla wywozu: 2 700 000 zł

2. Próg szczegółowy 
  • dla przywozu: 80 000 000 zł
  • dla wywozu: 128 000 000 zł
 

Kiedy dokonać zgłoszenia INTRASTAT


Zgłoszeń muszą dokonać podmioty prowadzące obrót towarowy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek przekazywania informacji dotyczy podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone progi statystyczne. 

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w którego trakcie dokonano wywozu lub przywozu towarów. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy należy dokonać nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy.
 

Sankcje


W przypadku gdy podmiot zobowiązany nie dokona zgłoszenia INTRASTAT lub dokona błędnego zgłoszenia, organ celny może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3 tys. zł za jeden okres sprawozdawczy w odniesieniu do każdego rodzaju obrotu.
 
Jeśli nie wiesz, jak przygotować i złożyć deklarację INTRASTAT – skontaktuj się z nami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Tadeusz Piekłowski

agent celny

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu