Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zeznania podatkowe a wydłużone terminy dokumentacyjne

PrintMailRate-it

23 marca 2018 r.

 

Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu 16 marca 2018 r. praktyczne wyjaśnienia w zakresie składanych przez podatników rocznych zeznań podatkowych. Powyższe wyjaśnienia mają związek z wydłużeniem terminów dotyczących wywiązania się z obowiązków w zakresie cen transferowych.


Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskazówki przedstawione przez Ministerstwo Finansów.

 

Dokumentacja podatkowa


Jeżeli podatnicy są zobowiązani na gruncie przepisów ustawy o CIT lub ustawy o PIT do sporządzenia dokumentacji podatkowej Local File za rok podatkowy 2017, w składanym zeznaniu podatkowym (poz. 24 w CIT-8(25); poz. 26 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)) zaznaczają kwadrat „tak” lub kwadrat „x” (poz. 38 lub 38a w PIT-36(25); poz. 10 w PIT-36L(14));


Jeżeli podatnicy są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji Master File, o której mowa w art. 9a ust. 2d lub analizy danych porównawczych, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o CIT, w składanym zeznaniu podatkowym zaznaczają kwadrat „tak” (odpowiednio poz. 25 i 26 w CIT-8(25); poz. 27 i 28 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)).

 

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej


W przypadku, gdy podatnicy zechcą skorzystać z przedłużonego terminu na sporządzenie dokumentacji, nie załączają oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej do składanego w ustawowym terminie zeznania podatkowego (odnosi się to zarówno do podatników PIT, jak i CIT). Jednocześnie podatnicy w składanym zeznaniu podatkowym zaznaczają kwadrat „nie” (poz. 34 w CIT-8(25); poz. 24 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)). Złożenie oświadczenia w wydłużonym terminie nie będzie powodowało konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego.


Jeśli podatnik ma gotową dokumentację i zechce złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej wraz ze składanym zeznaniem podatkowym, przesyła oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego. W takim przypadku podatnik CIT w składanym zeznaniu zaznacza kwadrat „tak” (poz. 34 w CIT-8(25); poz. 24 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)).

 

Uproszczone sprawozdanie CIT-TP i PIT-TP


Podatnicy, którzy zechcą skorzystać z wydłużonego terminu a jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy o CIT oraz ustawy o PIT są zobowiązani dołączyć do zeznania podatkowego uproszczone sprawozdanie CIT/TP lub PIT/TP, w składanym zeznaniu podatkowym pozostawiają niewypełnioną rubrykę odnoszącą się do CIT/TP lub PIT/TP (poz. 33 w CIT-8(25); poz. 23 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11); poz. 341 w PIT-36 (25); poz. 106 w PIT-36L(14));


Ministerstwo Finansów pracuje nad umożliwieniem podatnikom składania uproszczonych sprawozdań CIT-TP i PIT-TP w systemie e-Deklaracje (tj. w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporządzeniu, odrębnie od zeznania podatkowego już po jego złożeniu). W związku z tym Ministerstwo Finansów przewiduje zmiany do rozporządzeń określających wzór zarówno CIT-TP jak i PIT-TP. Planowany termin zakończenia prac w tym zakresie to koniec maja 2018 r. Oznacza to, że złożenie uproszczonego sprawozdania CIT-TP lub PIT-TP w terminie wydłużonym na mocy rozporządzenia nie spowoduje konieczności złożenia korekty uprzednio złożonego zeznania podatkowego.


Jeżeli podatnik zechce dołączyć uproszczone sprawozdanie CIT-TP lub PIT-TP do zeznania podatkowego, w składanym zeznaniu podatkowym zaznacza odpowiednią rubrykę;

 

Wydłużenie terminów dokumentacyjnych określonych przez rozporządzenie, nie wpływa na obowiązek sporządzenia i przekazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U). Oznacza to, że podatnicy którzy zobowiązani są do sporządzenia i złożenia uproszczonego sprawozdania CIT-TP lub PIT-TP (zarówno składający je w ustawowym jak i wydłużonym terminie), co do zasady nie będą zobowiązani do sporządzania i przekazywania ORD-U. Obowiązek ten będzie spoczywał na podatnikach realizujących transakcje z podmiotami z rajów podatkowych.

 

Eksperci Rödl & Partner w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące zasad wypełnienia rocznych deklaracji w kontekście wydłużonych terminów w zakresie cen transferowych

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu