Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.TPR – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

PrintMailRate-it

Joanna Tomczak

6 listopada 2020 r.


Podatnicy, u których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu, po raz pierwszy do końca grudnia 2020 r. są zobowiązani do złożenia informacji o cenach transferowych (tj. TPR). Termin ten określają obowiązujące od 2 stycznia 2019 r. przepisy w zakresie cen transferowych. Ustawowy termin na złożenie TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, jednak ze względu na aktualną sytuację związaną z pandemią termin ten na mocy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 został wydłużony do końca roku.

 

Informację TPR składa się do urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wykorzystując formularze opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów: TPR-C dla osób prawnych oraz TPR-P dla osób fizycznych.


Wskazówki Ministerstwa Finansów


W związku ze zbliżającym się terminem na złożenie informacji TPR Ministerstwo Finansów opublikowało „TPR – najczęściej zadawane pytania”, czyli zestaw odpowiedzi na najaktualniejsze pytania dotyczące składania formularza. Poniżej krótko przypominamy podsumowanie najciekawszych kwestii:


1. Rynkowość transakcji – sam fakt zaznaczenia w formularzu TPR wyniku na transakcji, mieszczącego się poza przedziałem międzykwartylowym (rynkowym) nie oznacza, że przedmiotowa transakcja realizowana jest na zasadach nierynkowych. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów odstępstwa od przedziału rynkowego można uzasadnić dokonując wyjaśnień w sekcji F formularza TPR.


2. TPR dla zakładu podatkowego – Ministerstwo Finansów potwierdziło, że istnieje obowiązek złożenia formularza również dla zakładu podatkowego oraz iż zasady wypełniania formularza TPR w takim przypadku są analogiczne jak dla innych transakcji.


3. TPR dla podmiotów zagranicznych – wyjaśnieniu uległa kwestia podawania kodu PKD w przypadku podmiotów zagranicznych, który powinien odpowiadać przeważającemu przedmiotowi działalności podmiotów zagranicznych.


4. Transakcja złożona i jej ujęcie w TPR (np. sprzedaż wyrobów gotowych oraz związane z tą transakcją refaktury kosztów transportu lub świadczenie usług najmu i związane z tą transakcją refaktury kosztów mediów) – postępowanie w przypadku takich transakcji powinno polegać na ujęciu transakcji tylko w ramach jednej kategorii, która odpowiadać ma głównemu przedmiotowi transakcji, według wyjaśnień Ministerstwa Finansów nie należy dokonywać podziału transakcji złożonej na pojedyncze zdarzenia.


5. Postępowanie przy zastosowaniu kilku wskaźników i metod weryfikacji cen transferowych – Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w analizowanej sytuacji należy wybierać jeden główny wskaźnik oraz jedną główną metodę dla danej transakcji.


6. Postępowanie przy analizie zgodności – w przypadku przeprowadzania analizy zgodności w formularzu TPR należy jako metodę weryfikacji ceny transferowej wskazać inną metodę. Natomiast w sytuacji gdy niemożliwe jest podanie danych wymaganych w formularzu (tj. cena porównywalna min. i cena porównywalna maks.), należy podać każdorazowo wartość „0”.


7. Refaktury w TPR – w przypadku refaktur nie powinno się łączyć wszystkich transakcji tego rodzaju w jedną kategorię, w sytuacji gdy nie stanowią one transakcji jednorodnych. W przypadku natomiast, jeśli refaktury stanowią element transakcji złożonej (tj. są realizowane w związku z inną główną transakcją), należy postępować według wytycznych z pkt 4 powyżej.


Pozostałe instrukcje


Dodatkowo Ministerstwo Finansów doprecyzowało również jak podatnicy powinni postępować mając do czynienia z przejęciami, jak obliczyć wartości transakcji, czy do jakich kategorii je zaliczyć w odniesieniu do poszczególnych rodzajów transakcji.


Podsumowując, zbiór odpowiedzi i pytań w zakresie informacji TPR na pewno zawiera wiele pomocnych wskazówek odnośnie do wypełniania formularza i rozwiewa wątpliwości, jakie pojawiały się dotychczas. Tym samym przed przystąpieniem do sporządzania TPR warto sięgnąć do opublikowanego dokumentu.Nasi eksperci chętnie służą pomocą w sporządzaniu formularza TPR oraz doradztwie dotyczącym wszystkich aspektów cen transferowych.

Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Tomczak

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu