Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Przegląd dokumentacji podatkowej za 2019 r. – dlaczego warto

PrintMailRate-it

Aleksandra Galczak

17 marca 2021 r.

 

1 stycznia 2019 r. wprowadzono kolejne modyfikacje w przepisach cen transferowych. Gruntownie zmieniono: koncepcję podmiotów powiązanych, sankcje za niewypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących cen transferowych, zasady szacowania cen transferowych oraz elementy, jakie musi zawierać dokumentacja cen transferowych.


Zalecamy weryfikację transakcji przeprowadzonych w 2019 r. pod kątem wypełnienia obowiązków dokumentacyjnych zarówno dla transakcji przeprowadzonych z podmiotami powiązanymi, jak również z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

 

Sankcje za nierynkowe ustalanie cen

Sankcje za nierynkowe ustalanie cen obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. to:

 • stawka podstawowa – 10% wartości zaniżonego dochodu lub zawyżonej straty podatkowej;
   • stawka podwyższona – 20%
    - w przypadku, gdy podstawa ustalenia dodatkowych zobowiązań przekracza 15 000 000 zł;
    - w przypadku braku przedłożenia dokumentacji cen transferowych (jeżeli podatnik uzupełni niekompletną    dokumentację podatkową w terminie wskazanym przez organ podatkowy, nie dłuższym niż 14 dni, odstępuje się od zastosowania przesłanki braku dokumentacji);
   • stawka podwyższona 30% – spełnienie łącznych warunków wskazanych powyżej.

 

Inne przypadki podlegające karom

Ponadto, kodeks karny skarbowy określa karę w wysokości do 720 dziennych stawek w następujących przypadkach:

 • niezłożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych w ustawowym terminie, złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym lub brak złożenia oświadczenia;
 • niezłożenie informacji TP-R w ustawowym terminie, złożenie informacji niezgodnej ze stanem faktycznym lub brak złożenia raportu.


Przegląd zrealizowanych obowiązków za 2019 r.

Ponieważ kary są dotkliwe, a kontrole dotyczące cen transferowych są coraz częstsze, zachęcamy do przeprowadzenia przeglądu zrealizowanych obowiązków nałożonych przepisami dotyczącymi cen transferowych za 2019 r. Pozwoli to jednocześnie na niepowielanie potencjalnych błędów w latach następnych.


Przegląd obowiązków związanymi z cenami transferowymi za 2019 r. obejmuje:

 1. weryfikację zidentyfikowanych transakcji podlegających dokumentowaniu;
 2. weryfikację posiadanych dokumentacji cen transferowych, w tym dokładny przegląd formalny pod względem zgodności z ustawą CIT;
 3. weryfikację dołączonych do dokumentacji lokalnych analiz cen transferowych, w tym przede wszystkim adekwatności wybranych metod szacowania cen transferowych, kompletności procesu selekcji grupy porównawczej oraz poprawności i kompletności posiadanych załączników;
 4. weryfikację złożonej informacji TP-R oraz oświadczenia;
 5. weryfikację wypełnienia pozostałych obowiązków:
     - sprawdzenie obowiązku posiadania dokumentacji grupowej Master-File,
     - weryfikacja posiadanej dokumentacji Master File,
     - sprawdzenie obowiązków związanych z raportowaniem Country-by Country.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem wskazanego przeglądu bądź uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.


Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z wprowadzoną poprawką poselską do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, termin na sporządzenie dokumentacji podatkowych za 2020 r. dla podatników mających rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym upływa 31 grudnia 2020 r. Ustawa jest na ostatnim etapie procesu legislacyjnego – 26 lutego 2021 r. trafiła do Prezydenta i Marszałka Senatu.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu