Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Oprocentowanie pożyczek wewnątrzgrupowych a mechanizm safe harbour

PrintMailRate-it

Dominika Tyczka-Szyda

18 stycznia 2024


W obwieszczeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2023 r. określono rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży, które umożliwiają skorzystanie z uproszczenia typu safe harbour na gruncie przepisów o cenach transferowych w odniesieniu do pożyczek i kredytów udzielanych między podmiotami powiązanymi.
 
Skorzystanie z mechanizmu safe harbour powoduje, że organ podatkowy nie może kwestionować poziomu oprocentowania ustalonego między podmiotami powiązanymi, jeżeli oprocentowanie składa się m.in. z bazowej stopy procentowej:
 
  • WIBOR 3M albo WIRON 3M dla pożyczek udzielonych w złotych,
  • EURIBOR 3M dla pożyczek udzielonych w euro,
 
oraz dodatkowej marży, której wysokość powinna wynosić:
 
  • maksymalnie 3,1 p.p. dla pożyczkobiorców,
  • minimalnie 2,2 p.p. dla pożyczkodawców.
 
Zawierając nowe transakcje finansowe z podmiotami powiązanymi, warto zweryfikować wysokość ich oprocentowania pod kątem zmian, które wprowadza obwieszczenie, i wziąć pod uwagę korzyści wynikające z mechanizmu safe harbour. 
 
Należy zaznaczyć, że mechanizm safe harbour może być stosowany jedynie do pożyczek o ograniczonej wartości kapitału oraz ograniczonym czasie trwania. 
 
W przypadku pytań dotyczących stosowania uproszczenia typu safe harbour – skontaktuj się z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu