Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Mija termin na złożenie powiadomienia o obowiązku opracowania raportu CbC

PrintMailRate-it

Daria Walkowiak-Dobner

11 grudnia 2018 r. 


Przypominamy, że 31 grudnia 2018 r. upływa termin na złożenie powiadomienia o obowiązku opracowania raportu CbC (CBC-P) za rok 2018, w przypadku gdy sprawozdawczy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jeśli sprawozdawczy rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy to powiadomienie CBC-P należy złożyć do końca danego roku sprawozdawczego.  

 

Do złożenia powiadomienia CBC-P jest zobowiązana każda jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, w przypadku gdy jej wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a skonsolidowane przychody grupy za poprzedni rok obrotowy przekraczają 750 mln euro rocznie. W powiadomieniu jednostka wskazuje, że sama jest jednostką dominującą lub wyznaczoną do przygotowania i złożenia raportu CBC-R dla całej grupy lub należy do grupy zobowiązanej do składania CBC-R i wskazuje inną jednostkę raportującą oraz państwo, w którym zostanie złożony raport CBC-R.

 

Powiadomienie CBC-P można złożyć do Ministerstwa Finansów w formie papierowej lub elektronicznej. Informujemy, że oficjalna wersja dokumentu elektronicznego CBC-P została opublikowana 14 listopada 2018 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP (wzór 2018/11/14/6090). 

 

W razie niespełnienia obowiązków podmioty wymienione w ustawie będą musiały liczyć się z karą pieniężną w wysokości nie większej niż 1 mln zł

 

Z uwagi na zbliżający się termin złożenia powiadomienia nasi eksperci w zakresie cen transferowych chętnie odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące podmiotów zobowiązanych do złożenia powiadomienia oraz jego formy.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani omówieniem szczegółów dotyczących cen transferowych lub dokumentacji podatkowych, w tym weryfikacji dokumentacji grupowej sporządzonej przez spółki z innego kraju, eksperci Rödl & Partner pozostają do dyspozycji w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Kontakt

Contact Person Picture

Daria Walkowiak-Dobner

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu