Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.MDR – ponowne raportowanie schematów transgranicznych

PrintMailRate-it

Agnieszka Gliwińska

14 września 2020 r.

 

Kolejna nowelizacja przepisów o schematach podatkowych, obowiązująca od 1 lipca 2020 r., unieważniła dotychczas nadane numery transgranicznych schematów podatkowych (NSP). Jednocześnie nałożyła na podmioty zobowiązane do raportowania wymóg ponownego zgłoszenia do szefa KAS formularzy MDR, które zostały już raz przekazane. 


Dlaczego musimy zgłaszać schemat ponownie

Polska, jako pionier MDR, na tyle szybko wdrożyła unijną Dyrektywę o schematach podatkowych 2018/822 (DAC-6), że opracowane przez Ministerstwo Finansów formularze nie zawierały wszystkich informacji, które są wymagane „w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych”.


Minister Finansów uznał, że jedynym sposobem na przekazanie obowiązkowych informacji organom podatkowym w innych krajach Unii Europejskiej jest ponowne zebranie danych od podmiotów zobowiązanych do raportowania na zmodyfikowanych formularzach MDR.


Podstawa prawna

Obowiązek wprowadziła ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1106). Przepisy weszły w życie 1 lipca 2020 r.


Jednocześnie Minister Finansów przesunął terminy wynikające z tej nowelizacji w rozporządzeniu wydanym 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. poz. 1162).
Jakie schematy trzeba ponownie zaraportować i kogo obejmuje obowiązek?


Do zaraportowania są schematy podatkowe transgraniczne, w których pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.


Użycie zwrotu „pierwsza czynność związana z wdrażaniem” mogłoby sugerować, że schematy udostępnione, ale nie wdrożone nie wymagają powtórnego zgłoszenia. Można mieć jednak co do tego wątpliwości, ponieważ z mocy nowelizowanych przepisów nieważne stają się NSP nadane przed 1 lipca 2020 r. dla wszystkich schematów transgranicznych.


Od 1 lipca obowiązują nowe formularze MDR, uwzględniające dodatkowe dane wymagane do wymiany informacji z innymi państwami UE.


Dla określenia terytorium bądź kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, co jest związane z jedną ze szczególnych cech rozpoznawczych, stosuje się zaktualizowaną listę tych krajów według stanu na 1 lipca 2020 r.


Obowiązek obejmuje wszystkie podmioty, które zgłaszały (powinny zgłosić) schemat transgraniczny: promotora, korzystającego i wspomagającego. Co więcej wspomagający, którzy wcześniej nie mieli obowiązków raportowania schematów retrospektywnych (powstałych między 26 czerwca i 31 grudnia 2018 r.), muszą je zaraportować teraz.


Przedłużenie terminów ponownego raportowania

Rozporządzenie Ministra Finansów, wydane krótko po ogłoszeniu ustawy nowelizującej, od razu przesunęło wynikające z tej nowelizacji terminy ponownego raportowania schematów podatkowych, które powstały od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Zostały przesunięte następujące terminy:

 

  • dla promotorów odnośnie do MDR-1 – do 31 grudnia 2020 r.,
  • dla korzystających odnośnie do MDR-1 – do 31 stycznia 2021 r.,
  • dla wspomagających – do 28 lutego 2021 r.,
  • dla promotorów odnośnie doMDR-4 – do 30 kwietnia 2021 r.


Inne terminy dla schematów transgranicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów wydłużyło także terminy dotyczące schematów transgranicznych zaistniałych od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Minister przesunął terminy na zaraportowanie korzyści podatkowych przez korzystających oraz na kwartalne zaraportowanie udostępnienia schematu przez promotorów aż do 30 kwietnia 2021 r.:

 

  • dla korzystających w zakresie MDR-3, jeżeli korzystający do 31 grudnia 2020 r. dokonywał czynności będących elementem schematu lub uzyskiwał z niego korzyść, 
  • dla promotorów i wspomagających w zakresie MDR-4, jeżeli promotor lub wspomagający do 31 grudnia 2020 r. udostępnili korzystającemu schemat podatkowy transgraniczny standaryzowany.

 

Dodatkowo rozporządzenie Ministra Finansów przesunęło dla promotorów i korzystających bieg terminów na zaraportowanie schematów transgranicznych udostępnionych od 1 lipca 2020 r do dnia 31 grudnia 2020 r., bądź przygotowanych do wdrożenia w tym terminie lub w związku z którymi dokonano pierwszej czynności związanej z wdrożeniem. Bieg terminów na złożenie MDR-1 rozpocznie się wówczas 1 stycznia 2021 r. To samo dotyczy terminów dla obowiązków wspomagających.

 

Jeżeli więc w drugiej połowie roku 2020 promotor udostępnił schemat transgraniczny, bądź korzystający przygotował się do wdrożenia takiego schematu albo dokonał pierwszej czynności związanej z wdrażaniem, wówczas 30-dniowy termin na zaraportowanie MDR-1 rozpoczyna się dopiero od 1 stycznia 2021 r.

 

Co z terminami dla zgłoszenia schematów krajowych?

Terminy na zgłoszenie schematów krajowych nadal pozostają zawieszone w oparciu o przepisy „tarczy 4.0” od 31 marca 2020 r. do trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Ponieważ nie jest znana data odwołania tego szczególnego stanu, konieczne jest uważne śledzenie informacji rządowych i doniesień prasowych.   


Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące raportowania schematów podatkowych.

Kontakt

Contact Person Picture

Agnieszka Gliwińska

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu