Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Konsultacje Ministerstwa Finansów w zakresie należytej staranności w cenach transferowych

PrintMailRate-it

Joanna Bielecka, Mateusz Żyła

26 kwietnia 2021 r.​

 

Eksperci Rödl & Partner uczestniczyli w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów (MF), dotyczących nowych obowiązków na gruncie cen transferowych. Zespół wniósł zastrzeżenia do projektu objaśnień w sprawie domniemania oraz należytej staranności w zakresie weryfikacji rozliczeń kontrahenta z podmiotem z raju podatkowego.


Dokumentacja cen transferowych a rozliczenia z podmiotem rajowym

W związku ze zmianą przepisów o cenach transferowych, na podatników CIT i PIT został nałożony dodatkowy obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji przekraczających 500 tys. zł, dokonywanych z podmiotem powiązanym bądź niepowiązanym – jeżeli rzeczywisty właściciel należności ma siedzibę w raju podatkowym.


Wprowadzone w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT (art. 23za ust. 1b ustawy o PIT) domniemanie uznaje, że rzeczywistym właścicielem należności jest podmiot rajowy – jeżeli tylko kontrahent podatnika dokonuje rozliczeń (zawiera transakcje) z podmiotem rajowym.


W konsekwencji w celu podważenia domniemania konieczne jest wykazanie, że kontrahent podatnika nie dokonywał żadnych rozliczeń z podmiotem z raju podatkowego. Przy ustalaniu tych okoliczności wymagane jest dochowanie przez podatnika „należytej staranności”. Oznacza to, że podatnik za każdym razem kiedy zawiera transakcję przekraczającą 500 tys. zł z powiązanym bądź niepowiązanym kontrahentem powinien zweryfikować, czy ten kontrahent dokonywał rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli podatnik tego nie zweryfikuje bądź weryfikacja wykaże, że jego kontrahent dokonywał takich rozliczeń, wówczas będzie musiał sporządzić dokumentację cen transferowych dla zawartej z kontrahentem transakcji przekraczającej 500 tys. zł.


Stanowisko ekspertów Rödl & Partner

W zastrzeżeniach do projektu objaśnień eksperci Rödl & Partner wskazywali m.in. na:

  • niejasne zasady dotyczące ustalania progu 500 tys. zł dla transakcji z kontrahentem, którego przekroczenie obliguje podatnika do stosowania nowych przepisów;
  • brak ustalenia progu dla rozliczeń dokonywanych przez kontrahenta i podmiot rajowy.

W efekcie nawet najmniejsza transakcja dokonana pomiędzy kontrahentem podatnika a podmiotem rajowym wiąże się z koniecznością stosowania nowych przepisów.


Objaśnienia nie tłumaczą w jaki sposób może dojść do obalenia domniemania uznającego podmiot rajowy za rzeczywistego właściciela, poza odwołaniem się do oświadczenia wypełnianego przez kontrahenta. Nie wyjaśniają również co należy zrobić, gdy nie da się uzyskać oświadczenia od kontrahenta, w tym tego będącego podmiotem niepowiązanym. Podatnik nie może wymagać od kontrahenta podpisania oświadczenia, do którego nie zobowiązuje go prawo.


Eksperci Rödl & Partner wskazali również, że MF nie wyjaśniło znaczenia nieostrego i szerokiego pojęcia „należytej staranności” oraz tego jak powinien zachować się podatnik, by nie narazić się na zarzut jej niedochowania.


Pełną treść zastrzeżeń obejmujących jedenaście różnych postulatów do projektu objaśnień publikujemy poniżej:


POBIERZ PLIK »


Eksperci Rödl & Partner mają nadzieję, że MF uwzględni zastrzeżenia złożone zarówno przez nich, jak i przez innych podatników oraz firmy doradcze. Oczekiwane jest również stanowisko Forum Cen Transferowych w tym zakresie.


Nasi eksperci będą na bieżąco informować Państwa o postępach prac we wskazanym temacie. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących dokumentacji cen transferowyuch, zachęcamy do kontaktu.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu