Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Informacja o cenach transferowych (TPR) – nowy wskaźnik od 2022 roku

PrintMailRate-it

Joanna Tomczak

10 marca 2023


Z końcem grudnia 2022 r. większość podatników zakończyła swoje obowiązki z zakresu cen transferowych na rok 2021. Niemniej jednak już teraz warto zacząć się przygotowywać do wypełnienia obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych za rok 2022. Jest to istotne ze względu na zmiany przepisów w zakresie cen transferowych, które nastąpiły w 2022 r. 

Nowy TPR


Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami podatnicy w informacji o cenach transferowych (TPR) składanych za rok 2022 będą zobowiązani do obliczenia i wskazania nowego wskaźnika – udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu. 

Obowiązek dotyczy podmiotów innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz mikro i małych przedsiębiorców. 

Wymóg nie będzie dotyczył podmiotów, które zawierały wyłącznie transakcje kontrolowane korzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych (transakcje krajowe, transakcje objęte uprzednim porozumieniem cenowym, refaktury oraz safe harbour dla pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej).

Wyzwania i obowiązki 


Obliczanie nowego wskaźnika może w praktyce przysporzyć podatnikom spore trudności. Nie jest on bowiem możliwy do obliczenia na podstawie danych zawartych w rachunku zysków i strat podatników z uwagi na to, że nie ma obowiązku wykazywania odrębnych kosztów działalności operacyjnych w podziale na podmioty powiązane oraz niezależne.

Tym samym obliczenie wskaźnika będzie możliwe jedynie za pomocą odrębnych i wewnętrznych ewidencji. W przypadku gdy podatnik nie prowadził do tej pory ewidencji umożliwiającej wyodrębnienie kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi, obliczenie powyższego wskaźnika może być utrudnione i czasochłonne, a czasem nawet niemożliwe.

Termin na sporządzenie TPR przypada na listopad 2023 r. (dla podatników gdzie rok kalendarzowy jest zgodny z rokiem podatkowym). Warto jednak z wyprzedzeniem zweryfikować wewnętrzne systemy oraz posiadane ewidencje celem określenia, czy pozwalają one na pobranie niezbędnych danych do obliczenia wskaźnika. W niektórych przypadkach wyodrębnienie odpowiednich danych może się wiązać ze sporym nakładem pracy. 

O innych zmianach w zakresie TP, w tym także o połączeniu TPR i oświadczenia, przeczytasz tu »


W Rödl & Partner świadczymy kompleksowe usługi w zakresie obowiązków z obszaru cen transferowych. Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub wsparcie w przygotowaniu TPR – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Tomczak

doradca podatkowy

Senior Associate

+48 71 606 04 14
+48 532 540 761

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu